Właściwości

Leca® KERAMZYT to lekkie kruszywo ceramiczne. Charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, akustyczną, dobrymi właściwościami radiestezyjnymi, a także wysoką wartością współczynnika paroprzepuszczalności.

dlonie

Keramzyt jest odporny na mróz, ogień, działanie szkodliwych związków chemicznych oraz na grzyby, pleśnie i gryzonie. Jak na materiał izolacyjny ma też dużą wytrzymałość na ściskanie. Dzięki tym cechom kruszywo ma różnorodne zastosowanie w budownictwie. Jest wykorzystywane między innymi do izolacji podłóg na gruncie, budowy ścian i stropów, izolacji stropów, stropodachów, instalacji podziemnych, drenaży oraz pływających pokryw zbiorników.

Leca® KERAMZYT uzyskuje swoje właściwości użytkowe dzięki porowatej strukturze wewnętrznej każdej granulki zamkniętej twardą i trwałą powłoką ceramiczną. Jest to obecnie najlżejsze kruszywo ceramiczne na rynku budowlanym, a jednocześnie o najwyższej termoizolacyjności. Jego trwałość porównywalna jest z wysokiej jakości ceramiką, na przykład z wyrobami kamionkowymi czy klinkierowymi.

 

Termoizolacyjność

Jest to zdolność do izolowania cieplnego. Nie pogarsza się ona w istotny sposób wraz ze wzrostem zawilgocenia kruszywa. Badania laboratoryjne wykazały, że w warunkach średnio wilgotnych (czyli typowych dla eksploatowanego budynku) wartość współczynnika λ keramzytu wynosi 0,10 W/(m•K). Przy długotrwałym działaniu wilgoci bez możliwości wysychania izolacyjność kruszywa pogarsza się maksymalnie do wartości 0,16 W/(m•K). Wewnętrzne zamknięte pory nie dopuszczają wilgoci, a zawilgoceniu ulega jedynie zewnętrzna powłoka granulki.

 

Paroprzepuszczalność

Jest to zdolność do wyprowadzania pary wodnej przez przegrody budowlane. W wypadku ściany z keramzytobetonu wartość tego współczynnika jest trzykrotnie wyższa (czyli korzystniejsza) niż ściany z gazobetonu i prawie siedmiokrotnie wyższa niż ściany z ceramiki. Wyroby z keramzytu zawdzięczają tę właściwość porowatej strukturze. Kruszywo keramzytowe połączone zaczynem cementowym pozostawia wiele małych kanalików, którymi bez trudu przemieszcza się para wodna. Łatwe odprowadzanie pary wodnej oznacza również łatwe wysychanie wyrobu, a co za tym idzie - utrzymywanie korzystnego poziomu termoizolacyjności.

 

Odporność na grzyby i pleśnie

Keramzyt produkowany jest w procesie wypalania w wysokiej temperaturze dochodzącej do 1200°C, w której następuje neutralizacja wszystkich domieszek organicznych. Brak czynnych składników organicznych oznacza brak pożywki dla rozwoju grzybów. Dodatkowo bardzo szybkie wysychanie wyrobu wynikające z paroprzepuszczalności uniemożliwia rozwój struktur mykologicznych, którym potrzebna jest głównie wilgoć.

ikonki

Odporność na gryzonie

W wypełnieniach z keramzytu nie gniazdują, nie przebywają i nie rozmnażają się żadne zwierzęta. Odporność tego kruszywa na gryzonie wynika z szorstkiej struktury zewnętrznej granulatu, który działa na sierść zwierząt jak papier ścierny. Keramzyt nie jest przez zwierzęta niszczony, tak jak to się zdarza na przykład w izolacjach ze styropianu. Ponadto nie ma żadnych właściwości odżywczych, które mogłyby przyciągnąć gryzonie.

 

Izolacyjność akustyczna

Jest to kolejna cecha wynikająca z porowatej struktury wewnętrznej keramzytu. Przy stosunkowo małym ciężarze objętościowym przegród z keramzytobetonu uzyskuje się izolacyjność akustyczną Rw nawet na poziomie 58 dB przy 18 cm grubości ściany z bloczków. Ponadto już 5-centymetrowa warstwa keramzytu ułożona na stropie poprawia izolacyjność o 3 dB.

 

Ognioodporność

Keramzyt to materiał niepalny, zakwalifikowany do klasy A1. Podobną właściwość mają wyroby z keramzytobetonu. W trakcie pożaru nie wydzielają się z nich żadne szkodliwe substancje. Odporność na ogień materiałów konstrukcyjnych z keramzytobetonu przekracza 4 godziny, a cieńszych elementów do budowy ścian działowych - 3 godziny. To czas, który umożliwi ewakuację ludzi i zwierząt oraz ratowanie wyposażenia z pomieszczeń oddzielonych od pożaru ścianą z keramzytobetonu.

 

Odporność na związki chemiczne

W trakcie wypalania następuje chemiczne wyjałowienie keramzytu. W kruszywie nie pozostają żadne składniki, które mogłyby wchodzić w reakcje chemiczne i niekorzystnie oddziaływać. Keramzyt to ceramika, a najczęściej stosowanymi wyrobami mającymi kontakt z chemikaliami w laboratoriach obok szkła są właśnie kamionkowe (ceramiczne) zlewy, tygle, rury kanalizacyjne itp.

 

Wytrzymałość

Badania wykazują, że wytrzymałość keramzytu na miażdżenie przekracza 0,75 MPa i jest kilkakrotnie większa niż wytrzymałość innych materiałów izolacyjnych, takich jak styropian czy wełna mineralna. Keramzyt znalazł zastosowanie w budownictwie drogowym. Wykonane z niego wypełnienia bez problemu przenoszą obciążenie związane z konstrukcją drogi oraz poruszającymi się po niej pojazdami.

 

Mrozoodporność

Wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie keramzytu nie powoduje ubytków jego masy ani pogorszenia wytrzymałości kruszywa czy wyrobów keramzytobetonowych. Dzieje się tak dlatego, że wilgoć pozostająca jedynie na zewnętrznej powierzchni keramzytu nie powoduje jego destrukcji podczas zamrażania i rozmrażania. Wyroby z keramzytobetonu mogą być wystawione na działanie wilgoci i mrozu. Przykładem są keramzytobetonowe donice zewnętrzne lub budowane z keramzytu ściany akustyczne. Nawet po wielu latach takie elementy nie wykazują śladów zniszczeń spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.

 

Ochrona radiestezyjna

Jest to zdolność do neutralizacji niekorzystnego oddziaływania fal promieniowania pochodzącego z cieków wodnych. Izolacyjność keramzytu od cieków wodnych wynika - podobnie jak przy izolacji akustycznej - ze skutecznego i wielokrotnego odbicia fali w porowatej strukturze materiału.

Please register your details first

Areas of interest