Keramzyt Leca® to unikalny produkt naturalny, którego cykl życia nie jest liniowy, lecz w istocie kołowy. Powszechnie znany od ponad 75 lat pozostaje materiałem bardzo nowoczesnym, szeroko stosowanym w inwestycjach z zakresu budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury i gospodarki wodno-ściekowej.

Powstaje w procesie wypalania gliny w wysokiej temperaturze jako trwałe, lekkie, ceramiczne kruszywo, do wielokrotnego, różnorodnego zastosowania, przez 100 lat i dłużej. Po rozbiórce wyeksploatowanego obiektu materiał ten można zwrócić Naturze, na przykład jako kruszywo spulchniające glebę w ogrodnictwie.

Tak naprawdę, to tylko przez jakiś czas korzystamy z Leca® KERAMZYTU. Można powiedzieć, że został on „Wypożyczony od Natury” i do niej wróci.

Produkcja

Keramzyt Leca® wytwarza się z gliny...

Zobacz więcej
Produkcja

Transport

Ponieważ keramzyt jest lekki...

Zobacz więcej
Transport

Budowa

Keramzyt Leca® to unikalny produkt naturalny...

zobacz więcej
Budowa

Użytkowanie

W gotowym budynku trudno jest...

Zobacz więcej
Użytkowanie

Recykling

Keramzyt Leca® to unikalny...

Zobacz więcej
Recykling

O kampanii

Wypożyczone od Natury, czyli opowieść o zrównoważonym rozwoju…

Zobacz więcej
grafika o kampanii

Please register your details first

Areas of interest