Budowa

Jeżeli materiał budowlany jest lżejszy, ułatwia to pracę robotnikom na placu budowy. Szybciej i łatwiej muruje się z lekkich bloczków na bazie keramzytu Leca®. Ponadto kruszywo keramzytowe można podawać na miejsce wbudowania pompą, co dodatkowo przyspiesza i ułatwia proces budowy.

Łatwa dostawa i łatwa obsługa na placu budowy

Zobacz więcej
Keramzyt

Trwałe budynki w zgodzie ze środowiskiem | Szwecja

Zobacz więcej
solidna konstrukcja

Remont starych ceglanych sklepień | Polska

Zobacz więcej
remont

Please register your details first

Areas of interest