remont sklepien

Realizacja w Polsce

Podczas remontu zabytkowego podziemnego zbiornika wody Stara Orunia w Gdańsku, pojawiły się problemy związane z ograniczoną nośnością konstrukcji oraz koniecznością poprawy izolacyjności termicznej starych, ceglanych sklepień łukowych. Udało się je rozwiązać poprzez wymianę dotychczasowego ciężkiego wypełnienia stropu (gruntem ziemnym) na lekki keramzyt Leca®.

 

Dwa w jednym

Po usunięciu ziemnego przykrycia zbiornika, naprawiono ceglane stropy, wykonano na nich hydroizolację, a całą powierzchnię stropu wypełniono Leca® KERAMZYTEM o granulacji 10-20 mm. To lekkie, ceramiczne kruszywo ma ciężar pięciokrotnie mniejszy niż usunięty grunt. Dodatkowo, jego izolacyjność cieplna jest również kilkakrotnie lepsza. Tym sposobem, udało się rozwiązać dwa istotne problemy, które pojawiły się na remontowanym obiekcie.

 

Zbiornik wody to odpowiedzialna konstrukcja

Prace remontowe takiej zabytkowej, odpowiedzialnej konstrukcji wymagają dokładnego, wieloaspektowego przygotowania od strony projektowej. Konstrukcyjna część projektu została zrealizowana przez Pracownię Projektową KMS z Gdańska.

Podziemny zbiornik wody musi być skutecznie zabezpieczony przed niekorzystnym oddziaływaniem wielu czynników zewnętrznych. Dotyczy to w szczególności obiektów historycznych, podlegających ochronie konserwatorskiej, gdzie często istniejąca konstrukcja nie może być zastąpiona lub radykalnie wzmocniona. W naszym projekcie konstrukcyjnym remontu zbiornika o charakterze zabytkowym walczyliśmy o zachowanie oryginalnych sklepień kolebkowych o unikalnych walorach historycznych. W takich przypadkach keramzyt Leca® jest materiałem niezastąpionym jako zasyp sklepienia, ponieważ pozwala na zmniejszenie sił wewnętrznych w łukach ceglanych, przy zachowaniu równowagi pomiędzy rozporem a parciem bocznym. Taki efekt nie jest możliwy przy zastosowaniu innych materiałów, jak np. styropian, ponieważ nie generuje on odpowiedniej siły rozporu zapewniającego stabilność obciążonych gruntem ścian bocznych zbiornika - mówi konstruktor mgr inż. Maciej Kotecki.

remont sklepien

Jednocześnie Leca® KERAMZYT, jako lekki, ocieplający materiał wypełniający, znacznie poprawił bilans cieplny zbiornika, skutecznie ograniczając przemarzanie konstrukcji. Keramzyt jako materiał o wysokiej mrozoodporności gwarantuje zachowanie trwałości obiektu przez wiele lat - ocenia Maciej Kotecki.

 

Bez kłopotów na budowie

Prace budowlane zadania „Remont i dostosowanie do zwiedzania wyłączonego z eksploatacji zbiornika wody Stara Orunia” realizowanego w ramach projektu Gdański Szlak Wodociągowy zostały wykonane przez firmę Budomex z Sopotu.

Układanie keramzytu na ceglanym stropie przebiegało bez problemów. Lokalny Doradca Techniczny Leca® pomógł nam w sprawnym i terminowym dostarczeniu materiału na budowę. Dla wykonawcy kruszywo to jest bardzo przyjaznym materiałem. Wysypuje się je na stropie szybko, bez kłopotów i żadnych odpadów. Krótki czas aplikacji i 100% wykorzystania materiału zachęca nas do korzystania z Leca® KERAMZYTU również na innych budowach - podsumował mgr inż. Ryszard Ankiewicz, prezes firmy Budomex.

remont sklepien 2

Zbiornik wody Stara Orunia powstał w 1869 roku. Stanowił część systemu wodociągowego w Gdańsku - jednej z pierwszych tego typu inwestycji w Europie. Ceglano-ziemna budowla mieściła ponad 5.000 m3 wody i działała do 1978 roku. W ostatnim czasie postanowiono wyremontować ten podziemny zabytek i otworzyć go dla zwiedzających w ramach Gdańskiego Szlaku Wodociągowego. Obecnie zbiornik to również swoisty hotel dla nietoperzy. Każdej zimy pod ceglanymi sklepieniami Starej Oruni hibernuje kilkaset przedstawicieli niemal wszystkich występujących w Polsce gatunków tych ssaków.

 

DANE LECA

  • Obiekt: Remont zbiornika wody Stara Orunia
  • Lokalizacja: Gdańsk, Polska
  • Projekt: Studio Projektowe PPROFIL Gdańsk
  • Projekt konstrukcyjny: KMS Maciej Kotecki Gdańsk
  • Wykonawca: BUDOMEX Sopot
  • Produkt Leca: Keramzyt 10-20 mm
  • Doradca Leca: Ryszard Maślankowski

Please register your details first

Areas of interest