Wielotorowa gospodarka energią | Dania

odzysk ciepla

Przykład z Danii

 

Większość naszych projektów badawczych ma na celu zastąpienie paliw kopalnych paliwami alternatywnymi oraz udoskonalenie procesu wytwarzania keramzytu Leca® - mówi Jesper Schmidt, kierownik projektu w fabryce Hinge w Danii.

Fabryka Hinge ma 3 piece produkcyjne, z których każdy dostarcza w roku 200.000 m3 lekkiego kruszywa, czyli łącznie około 600.000 m3. Piece obrotowe są podgrzewane do 400°C w suszącej części pieca i 1150°C w piecu do wypalania, a więc cały proces wymaga dużej ilości paliwa. W większości fabryk Leca® oprócz spalania węgla stosowane są również biopaliwa, aby maksymalnie ograniczyć emisje. - Planujemy również zastąpienie całości węgla odpadami drzewnymi, co będzie znacznie bardziej przyjazne dla środowiska - wyjaśnia Jesper Schmidt.

 

Eliminacja chłodzącego powietrza

 

Kolejnym rozwiązaniem technologicznym, które wciąż znajduje się na etapie prób, jest umieszczenie zaworów na końcówkach pieców. Ma to zapobiec przedostawaniu się do wewnątrz nadmiaru chłodnego powietrza w trakcie wysypywania gorącego kruszywa. Tym samym uniknie się obniżenia temperatury w piecu. To rozwiązanie powinno podnieść produktywność bez zwiększania zużycia energii, a tym samym zmniejszyć nakłady energii na wyprodukowany m3 keramzytu Leca®.

 

Sieć ciepłownicza

 

Ponieważ piece w fabrykach Leca® działają prawie przez cały rok, ciepło z nich można dostarczać do systemów ciepłowniczych w pobliskich miastach. - W ten sposób Leca może stać się dostawcą dwóch, zamiast jednego produktu - mówi Jesper Schmidt.
 
W Danii trwają dyskusje dotyczące doprowadzania sieci ciepłowniczych do pobliskich miast. Produkcja ciepła dla sieci ciepłowniczych będzie odbywała się poprzez wykorzystanie oczyszczonych i schłodzonych gazów spalinowych, które na wylocie mają temperaturę ok. 180°C. Gdy temperatura spalin obniży się o 30-60°C, ciepło może być przekazywane do wymienników systemu sieci ciepłowniczych, z których jest następnie kierowane do odbiorców końcowych. Rozwiązanie to przyniesie znaczne korzyści dystrybutorom ciepła i mieszkańcom pobliskich miast, oraz Leca Danmark A/S.

 

Please register your details first

Areas of interest