kopalnia gliny

Kopalnia gliny w Portugalii

 

Tak wygląda kopalnia gliny. Stąd wydobywany jest surowiec do produkcji keramzytu Leca®. Po zakończeniu procesu wydobycia, niecka jest rekultywowana aby stworzyć warunki dla nowego życia. Teren jest ponownie wypełniany ziemią urodzajną, obsadzany roślinami często na keramzytowej warstwie drenażowej z rozbieranych izolacji.

Keramzyt Leca® jest materiałem całkowicie obojętnym, nie zawiera żadnych szkodliwych substancji ani gazów, jest absolutnie neutralny. Dzięki temu można go bezpiecznie zwrócić naturze. Tereny poeksploatacyjne kopalni, z których wydobywana była glina, zyskują drugie życie tworząc ponownie obszar biologicznie czynny. Oddajemy naturze z powrotem to, co od niej dostaliśmy!

 

Please register your details first

Areas of interest