przerobka

Przykład z Finlandii

Przykład przeróbki zużytego keramzytu Leca®, pochodzącego z izolacji dachu, na kruszywo spulchniające podłoże gruntowe dachu odwróconego. Keramzyt został usunięty podczas renowacji dachu budynku użyteczności publicznej w Helsinkach, a następnie, po oczyszczeniu i rozkruszeniu, wykorzystany jako podłoże gruntowe zielonego dachu. Lekkie kruszywo ceramiczne Leca®, wytwarzane w procesie wypalania naturalnej gliny, jest materiałem w pełni nadającym się do recyklingu.

Podczas remontu dachu usunięto warstwę kruszywa Leca® o grubości średnio 400 mm. Na płytach kanałowych ułożono folię paroizolacyjną, a na niej warstwę keramzytu Leca® i wełnę mineralną o grubości 250 mm. Keramzyt zapewnia odpowiednią wentylację konstrukcji dachu i pozwala na ukształtowanie spadów do odpływów dachowych - mówi Lasse Ruuskanen z Eristysmestarit Oy, kierownik nadzorujący prace remontowe budynku zlokalizowanego w dzielnicy Herttoniemi w Helsinkach.

kopalnia gniew 1

Nasza firma przywróciła wartości użytkowe już ponad 42 hektarom ziemi. Grunty te obecnie spełniają wszelkie warunki użyteczności rolniczej – wyjaśnia dyrektor Marek Dziurdzia. Wszystkie działania prowadzimy na bieżąco tak, aby tereny poeksploatacyjne jak najszybciej odzyskiwały swoje walory przyrodnicze oraz gospodarcze. Efekty tych działań są wyraźnie widoczne – tam, gdzie jeszcze niedawno wydobywaliśmy glinę, dziś można podziwiać piękno i bogactwo natury, a rolnicy znów mogą uprawiać ziemię. Dzięki staranności naszych działań osiągnęliśmy to, że coraz częściej na tych obszarach pojawiają się dziki, sarny, zające, żurawie, a w oczkach wodnych żyją ryby, łabędzie, czaple oraz kaczki - dodaje.

 

Przemysł w zgodzie ze środowiskiem

„Ustawa o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych” wyraźnie określa wymogi w zakresie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Każda firma pozyskująca z ziemi surowce do produkcji np. materiałów budowlanych czy kruszyw, jest prawnie zobowiązana ponownie nadać tym miejscom wartości użytkowe. Firmy realizują te zalecenia prawodawcy w różny sposób. Często robią tylko tyle, na ile formalnie zobowiązuje je Ustawa.

przerobka 1

Kruszywo jest usuwane z dachu i transportowane przez firmę Anpe Oy.

 

Oszczędność kosztów i środowiska naturalnego dzięki recyklingowi

Obecnie udział keramzytu pochodzącego z recyklingu stale rośnie. Około 80 procent kruszywa Leca® pochodzącego z odzysku jest używane w robotach ziemnych, a 20% do innych zastosowań. Praktycznie w substratach gleby na zielone dachy można używać keramzytu Leca® tylko z rozbiórek - mówi Hannu Pesola, dyrektor zarządzający ANPE Oy.

przerobka 2

Hannu Pesola przypomina, że keramzyt Leca® ma wiele korzystnych właściwości. Jest lekki, wytrzymały na ściskanie i trwały. Keramzyt z recyklingu nie zmienia swoich właściwości termoizolacyjnych. Wykorzystując keramzyt z rozbiórek dachów, stropów i innych elementów budynku, ogranicza się konieczność produkcji nowego kruszywa. A to z kolei zmniejsza ingerencję człowieka w naturalne środowisko.

 

Lekki materiał umożliwiający nawadnianie roślin

Keramzyt Leca® usuwany z dachów przekazywany jest do oddziału Pihamaa firmy Ralf Ajalin Oy w mieście Vantaa, wykonującej usługi w zakresie architektury krajobrazu i badań gleby.

Rozdrobniony keramzyt jest dodatkowym składnikiem w produkcji podłoża gruntowego stosowanego w zielonych dachach. W porównaniu z normalną glebą , proces obróbki podłoża dachowego jako produktu trwa dłużej a wyrób końcowy jest bardziej wartościowym produktem specjalnym - mówi Olli Mannerjoki z firmy Ralf Ajalin Oy, odpowiedzialny za produkty Pihamaa.

Rozdrobnione kruszywo Leca® sprawia, że gleba jest znacznie lżejsza, a zatem konstrukcje dachowe nie są poddawane nadmiernym obciążeniom. Głównym zadaniem keramzytu Leca® w podłożu dachowym jest zapewnienie lekkości gleby, a także poprawa cyrkulacji wody i nawadniania roślin w fazie wzrostowej.

 

DANE LECA

  • Inwestor: Kiinteistö Oy Lämmittäjänkatu 2
  • Generalny wykonawca: Eristysmestarit Oy
  • Projekt konstrukcji: Ramboll Finland Oy
  • Produkt Leca: Keramzyt

Please register your details first

Areas of interest