zielona odnowa

Przykład z Danii

 

Glinę do produkcji keramzytu Leca® pozyskuje się w kopalni odkrywkowej. Gdy zasoby gliny się kończą, wówczas w miejscu kopalni rozpoczyna się proces rekultywacji. 50 lat temu zakończono wydobycie na pierwszym wyrobisku przy zakładzie w Hinge, w Danii. Jednocześnie rozpoczęto odnowę terenu. Patrząc dzisiaj na okolicę trudno się domyśleć, że dawniej była tu kopalnia gliny.

Malownicze tereny za zakładem Hinge wydają się być zupełnie nietknięte. Znajduje się tam bardzo dużo drzew i krzewów, utworzyły się stawy, a na teren powróciły dzikie zwierzęta. W czasie minionych 50 lat przestrzegano tu wszelkich przepisów i zaleceń dotyczących rekultywacji terenu. Obecnie obszar jest wprost idylliczny, ale nie zawdzięcza tego wyłącznie  surowym zasadom i ingerencji człowieka. Pojawiły się nowe gatunki roślin i zwierząt. Okazało się, że w nowych warunkach przyroda potrafi zadbać sama o siebie.

Lokalne władze podchodzą elastycznie do spraw związanych z rekultywacją i odtwarzaniem natury. Sugerują pewne rozwiązania, które pozwalają na samodzielne odtwarzanie się przyrody w nowych warunkach terenowych. Natura zawsze znajdzie sposób na odrodzenie się, dlatego w związku z kończącym się wydobyciem gliny na kolejnym obszarze kopalni w Hinge realizowany będzie plan minimalnej ingerencji człowieka tak, aby natura sama pomogła w odnowie terenu, przy odrobinie pomocy od nas.

Wytyczne mają na celu przede wszystkim wzmocnienie bioróżnorodności, zarówno na starym, jak i częściowo już zrekultywowanym terenie obecnej kopalni w pobliżu fabryki w Hinge. Salamandry, jelenie, pszczoły miodne i inne zwierzęta żyją obok siebie. W pobliżu pszczelarze ustawili wiele uli, a pszczoły zapylając kwiaty przyczyniają się do zwiększenia ilości roślin w terenie.

Ponieważ wydobycie gliny powoduje obniżenie się terenu, w miejscach tych gromadzi się woda. Aby ograniczyć ilość sztucznych zbiorników wodnych niektóre z nich zasypuje się gruntem z wykopów pod nowe domy. Oznacza to, że glina z takiego pola w postaci keramzytu Leca® jest wykorzystana pod domem, podczas gdy naturalny grunt spod domu jest umieszczony w kopalni gliny - w ten sposób poruszamy się wśród zasobów, które wypożyczamy od natury. 

Please register your details first

Areas of interest