transport ciezarowy

Transport samochodami ciężarowymi | Wielka Brytania

Przykład z Wielkiej Brytanii

 

Podczas prowadzenia prac ziemnych pod tereny zielone w Warrington, w Wielkiej Brytanii:

 • dostarczono na plac budowy w 3 dostawach na trudno dostępny teren zwartej zabudowy budynków mieszkalnych 120 m3 keramzytu Leca® (10-20 mm).
 • zaś dla porównania: dowiezienie 120 m3 tradycyjnego kruszywa zajęłoby dużo więcej czasu i ze względu na ciężar wymagałoby aż 11 dostaw.

... a więc, cztery razy więcej samochodów ciężarowych potrzebnych do wykonania zadania, czyli:

 • cztery razy więcej zużytego paliwa,
 • czterokrotnie większa emisja CO2 uwalnianego do atmosfery.
   

Analiza typowego przypadku

 

 • transport materiałów, przy którym spala się 100 litrów oleju napędowego powoduje wytworzenie ok. 262 kg CO2*
 • a w przypadku czterech samochodów spalających po 100 litrów oleju opałowego w czasie transportu zostanie wytworzone 1.048 kg CO2*

Dwutlenek węgla jest jednym z gazów cieplarnianych powodujących tzw. efekt globalnego ocieplenia. Inne gazy cieplarniane, które mogą być emitowane w wyniku naszych nierozważnych działań, to np. metan i ozon. Również one przyczyniają się na naszej planecie do efektu cieplarnianego.

*http://www.fleetnews.co.uk/costs/carbon-footprint-calculator/
*http://timeforchange.org/what-is-a-carbon-footprint-definition

 

Transport morski

 

Transport morski to podstawowy sposób dostawy keramzytu z fabryk w Danii i Portugalii do portu w Szkocji. Korzyści wynikające z transportu morskiego to:

 1. Zmniejszenie emisji CO2 w przy jednorazowym transporcie dużej ilości kruszywa na znaczną odległość.
 2. Możliwość rozładunku kruszywa w większości portów.
 3. Możliwość przewozu dużej ilości materiału jednym statkiem.

Please register your details first

Areas of interest