filtralite

Przykład z Norwegii

Stacja Uzdatniania Wody Oset w Oslo to największa tego typu instalacja w Skandynawii, oczyszczająca wodę pitną dla 90% mieszkańców stolicy Norwegii. Oznacza to filtrowanie 95 milionów metrów sześciennych wody rocznie, czyli 3.000 litrów na sekundę. Materiał filtrujący Filtralite® firmy Leca® odgrywa istotną rolę w tym procesie.

 

Problem nieodpowiednich parametrów wody został rozwiązany

Wcześniej w Oslo występowały problemy z niewłaściwym zabarwieniem wody, jednak od momentu uruchomienia Stacji Oset woda jest już krystalicznie czysta. Filtracja przez złoże Filtralite® jest jednym z ostatnich etapów procesu. Na dnie filtrów znajduje się piasek, a na górze półtora metrowa warstwa Filtralite®. Zanim przefiltrowana woda zacznie płynąć z kranu, naświetlana jest promieniowaniem UV w celu higienizacji.

Zazwyczaj uzdatnienie wody wymaga co najmniej dwóch etapów. Pierwszy z nich obejmuje koagulację, wytrącanie i filtrację. Drugi stanowi higienizacja promieniowaniem UV, a jeśli jest to konieczne, stosuje się również chlorowanie - mówi Kari Aasebø, Kierownik ds. Zasobów Wodnych w dziale Uzdatniania Wody Zakładu WOD-KAN w gminie Oslo.

filtralite 2

Nowe instalacje do produkcji wody w Stacji Oset składają się z dwóch linii, z których każda wyposażona jest w siedem filtrów. Filtry poddawane są płukaniu co 20 godzin.

 

Dobre właściwości

Christian Stamer jest głównym inżynierem w duńskiej firmie Krüger A/S, która wdrożyła rozwiązanie do Stacji Uzdatniania Wody Oset. Mówi, że wybrano materiał Filtralite®, ponieważ był on najkorzystniejszy z ekonomicznego punktu widzenia, a także odnotowano porównywalne lub lepsze jego właściwości niż powszechnie stosowanego antracytu.

Filtr składa się z lekkiej, porowatej warstwy materiału Filtralite® o większym uziarnieniu oraz z dolnej cięższej warstwy piasku o drobnym uziarnieniu. Przepływ wody przez Filtralite® jest prostszy niż przez złoże z piasku. Łatwiejsze i tańsze jest płukanie filtrów - mówi Stamer. Filtry płukane są w przeciwprądzie, czyli woda płucząca płynie od dołu do góry. Materiał Filtralite® jest lżejszy od piasku, dlatego opadając po płukaniu wstecznym filtra naturalnie oddzieli się, tworząc z powrotem górną warstwę.

Jeśli Filtralite® pozostałby na dnie, oznaczałoby to, że płukanie filtra nie zostało przeprowadzone poprawnie. Główną zaletą Filtralite® jest to, że materiał nie miesza się z piaskiem i pozostaje na górze po procesie płukania - podkreśla Christian Stamer.

 

Obecnie z wykorzystaniem Filtralite® uzdatnia się wodę w Oslo i w wielu innych miastach na całym świecie.

Please register your details first

Areas of interest