oczyszczalnia sciekow

Relacja z Norwegii

 

W największej norweskiej oczyszczalni ścieków VEAS w Oslo materiał filtracyjny Filtralite® doskonale sprawdził się jako wyjątkowo trwałe podłoże dla procesu oczyszczania biologicznego w technologii biofiltracji. W tej technologii Filtralite® pełni rolę zarówno nośnika biomasy, jak i medium filtracyjnego zawiesin. Po 25 latach eksploatacji, przy codziennym płukaniu, Filtralite® nie wykazuje istotnych oznak zużycia. 

Charakterystyczna porowatość granulek spieczonej gliny pęczniejącej umożliwia zasiedlenie mikroorganizmów w złożach biofiltrów, przy czym jednocześnie granulat działa jako filtr fizyczny zawiesin - mówi Øystein Moursund, doradca oczyszczalni VEAS.

Oczyszczalnia Vestfjorden Wastewater Plant (VEAS), zlokalizowana u ujścia pięknej zatoki Oslofjorden, oczyszcza ścieki z obszaru zamieszkiwanego przez 600.000 osób, w tym dużej części Oslo, stolicy Norwegii.

„Rzeka” ścieków o maksymalnej prędkości przepływu 11 m3 na sekundę płynie 42-kilometrowym podziemnym tunelem zbierając ścieki z centrum Oslo i przylegających miast. Ten gigantyczny rurociąg kończy się w Slemmestad w Asker, gdzie wewnątrz góry umiejscowiona jest oczyszczalnia ścieków, która rocznie przetwarza 100 milionów m3 ścieków. Najważniejszą kwestią przed odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do zatoki Oslofjorden jest usunięcie z nich związków azotu. W procesach nitryfikacji i denitryfikacji kluczową rolę odgrywa Filtralite®. Biologiczne usuwanie związków azotu następują po chemicznej flokulacji z sedymentacją w osadnikach.

Unikalny proces biofiltracji obejmuje przepływ ścieków przez osiem równoległych zespołów biofiltrów, złożonych z sekcji nitryfikacyjnej i sekcji denitryfikacyjnej. W sekcji nitryfikacji stosowany jest biofiltr aerobowy, w którym rozpuszczone jony amonowe i substancje organiczne zostają utlenione do jonów azotanowych i dwutleneku węgla. Podłoże dla tego procesu stanowi Filtralite® HC 2,5-5,0 (kruszony keramzyt o dużej gęstości). W sekcji denitryfikacyjnej azotany są przekształcane w gazowy azot. W tym procesie zastosowano Filtralite® HR 3,0-6,0 (materiał nierozdrobniony o dużej gęstości), który jest jednocześnie nośnikiem biomasy i filtrem ścieku oczyszczonego.

Filtry te opracowano z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań opartych o bogate doświadczenie. Jesteśmy dumni, że projekt sprawdził się również u nas. Materiał filtracyjny Filtralite® został zaprojektowany specjalnie do tych celów przez norweskich naukowców, którym udało się odwzorować naturalne procesy pracy osadu na złożu filtracyjnym, przez co zwiększyli ich skuteczność - wyjaśnia starszy doradca Øystein Moursund pracujący w VEAS.

Wszystkie filtry codziennie poddawane są płukaniu wstecznemu, w celu odprowadzenia przyrastającego osadu. Wykorzystany do produkcji biogazu osad następnie znajduje zastosowanie w rolnictwie. W oczyszczalni Veas podjęto decyzję o rozbudowie i zwiększeniu ilości tego typu filtrów, aby nadążyć za rosnącym obciążeniem oczyszczalni.

oczyszczalnia sciekow 2

To właśnie dzięki porowatej strukturze i odpowiedniej ziarnistości Filtralite® może pełnić podwójną funkcję, działając zarówno jako filtr zawiesin, jak i nośnik błony biologicznej.

Każdy filtr nitryfikacyjny pracujący w VEAS ma powierzchnię 87 m2. W jego dolnej warstwie znajduje się złoże Filtralite® o głębokości 4 m. Średnia zawartość jonów amonowych na dopływie do procesu nitryfikacji wynosi 20 mg/l, a na odpływie - 6 mg/l. Stężenie azotanów przed procesem wynosi mniej niż 1 mg/l. Do wszystkich sekcji nitryfikacji podawane jest powietrze w ilości od 800 do 1.400 Nm3/h. 

Filtry denitryfikacyjne mają powierzchnię 65 m2, na ich dnie ułożona jest warstwa złoża Filtralite® o wysokości 3 m. Stężenie azotanów na dopływie do sekcji denitryfikacji wynosi 15 mg/l, a na odpływie ścieku oczyszczonego - 1 mg/l. Maksymalny przepływ wody przez filtr wynosi 300 l/s. W celu uzyskania efektu denitryfikacji do biofiltrów dozowany jest metanol.

Filtralite® to znakomite wypełnienie filtra - rozdrobnione lekkie ceramiczne kruszywo wykonane z pęczniejącej gliny o potwierdzonych, doskonałych właściwościach do stosowania w technologii wody i ścieków. Granulki mają niską gęstość i porowatą strukturę, przy czym powierzchnia właściwa porów jest relatywnie duża - są to idealne cechy dla procesów filtracji. Filtralite® jest również doskonałym podłożem zapewniającym wzrost biomasy.

Please register your details first

Areas of interest