pokrywy

Przykład z Polski

W celu redukcji emisji gazów powstających przy hodowli trzody chlewnej na lagunach z gnojowicą wykonano pokrywę z Leca® KERAMZYTU. Laguny to zbiorniki na gnojowicę znajdujące się na fermie w Krąplewicach (w północnej części Polski). Ferma należy do Agri Plus - jednej z największych w Polsce firm zajmujących się tuczem trzody chlewnej.

W Krąplewicach są 4 laguny na gnojowicę o wymiarach 100 x 30 m, 6 o wymiarach 40 x 30 m i jedna – awaryjna - o wymiarach 70 x 70 m. Ich łączna powierzchnia to 24,1 tys. m2, tj. 2,41 ha. Łączna pojemność lagun wynosi 23 tys. m3. Na lagunach zastosowane zostały pokrywy pływające z Leca® KERAMZYTU. Mają one za zadanie ograniczać emisję gazów (głównie amoniaku) z płynnych odchodów zwierzęcych.

Pokrywy pływające z keramzytu można stosować we wszystkich zbiornikach otwartych przeznaczonych do przechowywania płynnych odchodów zwierzęcych (gnojówki, gnojowicy), np. w zbiornikach otwartych naziemnych czy otwartych zagłębionych (w tym lagunach).

 

Warstwa keramzytu grubości 15 cm

Leca® KERAMZYT wysypuje się luzem na powierzchnię płynnych odchodów zwierzęcych. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed emisją gazów powinno się stosować warstwę keramzytu o grubości 15 cm ±5 cm, a płynne odchody wprowadzać do zbiornika pod pokrywę keramzytu.

Zgodnie z Aprobatą Techniczną Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Leca® KERAMZYT 10-20 mm został dopuszczony do stosowania jako „Pokrywa Pływająca z Keramzytu” w obiektach przeznaczonych do hodowli zwierząt.

 

DANE LECA

  • Obiekt: Gospodarstwo rolne
  • Lokalizacja: woj. zachodnio-pomorskie
  • Zastosowanie: 180 m3 kruszywa na pokrywę pływającą
  • Produkty Leca: Leca KERAMZYT budowlany L

Please register your details first

Areas of interest