Obiekty inżynierskie

Dzięki lekkości i optymalnemu kątowi tarcia wewnętrznego nacisk zasypki keramzytowej na ścianę jest znacznie mniejszy niż w przypadku typowo stosowanych materiałów. Pozwala to na „odchudzenie” konstrukcji i zabezpiecza przed deformacjami na skutek parcia. Wypełnienie z lekkiego kruszywa upraszcza fundamentowanie konstrukcji oraz eliminuje lub znacząco ogranicza konieczność wykonywania dodatkowych zakotwień.

Redukcja parcia spoczynkowego na ściany oporowe.

Problem: Odkształcenie ściany oporowej nasypu, oraz osiadanie nawierzchni parkingu sklepu wielkopowierzchniowego. Wytypowano kilka potencjalnych przyczyn zaistniałego problemu, m.in. poślizg lub obrót fundamentów, wadliwe odwodnienie oraz niewystarczająca wytrzymałość ściany na zginanie.

Rozwiązanie: Stabilizacja ściany przez wykonanie kilku przypór wzmacniających i zastosowanie lekkiego wypełnienia z Leca® KERAMZYTU geotechnicznego. Efekt – redukcja obciążenia o ok. 60% oraz wydajne odwodnienie

Korzyści:

Szybkie wykonanie

Możliwość pneumatycznego podawania kruszywa

Budowa z wykorzystaniem podstawowego sprzętu budowlanego

Mniejsza grubość i oszczędniejsza konstrukcja ściany

Może być tańszą alternatywą dla tradycyjnego wypełnienia i kotwień

Pełna, bieżąca kontrola na każdym etapie prowadzonych prac

Niezawodne i skuteczne odwodnienie

Ściany oporowe kotwione w nasypie

Wypełnienie wykonane z Leca® KERAMZYTU geotechnicznego umożliwia wykonywanie ścian oporowych z elementów prefabrykowanych montowanych „na sucho” i kotwionych w nasypie. Duży kąt tarcia wewnętrznego oraz mały ciężar kruszywa Leca® pozwalają wykonać wysokie, pionowe ściany oporowe nasypów kolejowych i drogowych kotwione w wypełnieniu za pomocą geosiatek.

Inne przykładowe zastosowania

Zobacz także

LECA® KERAMZYT GEOTECHNICZNY

Please register your details first

Areas of interest