Obwodnica CzarnkowaObwodnica Czarnkowa została zrealizowana przy użyciu keramzytu Leca

Zakończona i właśnie przekazana do użytkowania obwodnica Czarnkowa (ciąg drogi wojewódzkiej 178), na odcinku około 1500 m przechodzi przez rozległą dolinę Noteci, gdzie w podłożu zalegały nasypy i grunty organiczne. Na końcowym fragmencie tego odcinka obwodnicy występowały szczególne uwarunkowania. Warstwy torfu o różnej grubości zalegające pod wodą, były przykryte piaskami i nasypami. Ponadto w bliskim sąsiedztwie istnieją budynki oraz stacja benzynowa. W tych warunkach nie było możliwości wzmacniania podłoża metodami generującymi drgania. Natomiast wykonanie całkowitej wymiany słabych gruntów byłoby tu kłopotliwe i kosztowne.

Leca® KERAMZYT optymalnym rozwiązaniem

Najwłaściwszym rozwiązaniem okazało się wykonanie odciążającego nasypu z keramzytu geotechnicznego, ułożonego w miejsce usuniętych cięższych piasków oraz niekontrolowanych nasypów. Pod projektowaną nawierzchnią drogi i parkingów wykonano warstwę nasypu zbrojonego (kruszywo łamane + geosiatka) ułożonego na materacach o zmiennej grubości z Leca® KERAMZYTU geotechnicznego owiniętego geotkaniną.

Przeczytaj relację z otwarcia obwodnicy

Zobacz inne realizacje geotechniczne z keramzytem

Przejrzyj lub pobierz folder o keramzycie w geotechnice

Metryczka budowy
Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Generalny Wykonawca: Skanska S.A.
Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego: dr. inż. Jerzy Rzeźniczak, Geotechnika
Zastosowany produkt: Leca KERAMZYT geotechniczny