Ogrody na dachachZielony dach na osiedlu Brabank w Gdańsku

Wykorzystanie przy realizacji projektów budowlanych dachów budynków jako ogrodów, pozwala zaliczyć je do obszarów biologicznie czynnych i uwzględnić w bilansie miejskiej zieleni. Powierzchnie, które wcześniej nie były wykorzystywane, mogą stać się użyteczne, przyjazne, piękne. W efekcie dochodzi do znaczącej poprawy jakości naszego życia, zamieszkiwania i pracy, pozytywnie wpływając na nasze samopoczucie i zdrowie.

Korzyści wynikające ze stosowania pokrytych zielenią dachów to także możliwość magazynowania wody deszczowej i ponownego jej wprowadzania do naturalnego obiegu. Zieleń na dachu zwiększa wilgotność powietrza, pomaga redukować zapylenie, poprawiając mikroklimat oraz tworząc naturalne, przyjazne środowisko dla roślin i zwierząt. Doskonale w tym sprawdzają się rozwiązania wykorzystujące Leca® KERAMZYT.

Także Polska staje się miejscem nowoczesnego, ekologicznego podejścia do zabudowy miejskiej. Ciekawym przykładem dobrej mody na zielone dachy jest osiedle Brabank w Gdańsku.