OSIEDLE MANGALIA, WARSZAWA

Osiedle Mangalia Warszawa

Leca® KERAMZYT zastosowano do wykonania głębokich wypełnień i wysokich skarp na stropach podziemnych garaży

 

Na stropie garaży podziemnych (patio) zaplanowano stworzenie powierzchni użytkowych w postaci zielonych dachów i terenów rekreacyjnych z ciągami komunikacyjnymi. W związku z tym zaistniała potrzeba wykonania lekkich wypełnień projektowanych konstrukcji i skarp dochodzących do wysokości/grubości 4 m. Zastosowanie keramzytu pozwoliło na minimalizację obciążeń konstrukcji z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej nośności dla ciągów komunikacyjnych. Dodatkowo lekkie kruszywo Leca® zapewniło skuteczne odprowadzenie wód opadowych z ich częściową akumulacją, stanowiąc rezerwuar wody dostępnej dla roślin.

 

Informacje o projekcie

 

 

Please register your details first

Areas of interest