OŚRODEK DLA CUDZOZIEMCÓW | LISÓWEK

Lisówek

Leca® KERAMZYT zastosowano do wykonania warstwy retencyjno-drenażowej na terenie z ograniczoną możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Na łącznej powierzchni ok. 15 000 m2 powstał kompleks, na którym oprócz budynków znajdują się parkingi, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Ukształtowanie terenu i występowanie trudnych warunków gruntowo-wodnych, stworzyły poważny problem z odprowadzeniem wód opadowych.

Rozwiązanie w postaci rurociągowej kanalizacji deszczowej wymagałoby podniesienia istniejącego poziomu terenu o 1 m. W tych okolicznościach postanowiono wykorzystać unikalne właściwości keramzytu i wykonać przy jego użyciu podziemny zbiornik retencyjno-drenażowy. Duża ilość dostępnej przestrzeni międzyziarnowej, która stanowi 42% objętości zagęszczonego keramzytu pozwala na zmagazynowanie 420 litrów wody w 1 m3 wypełnienia. Jednocześnie duży współczynnik filtracji (3,33 ∙ 10-2 m/s), zapewnia w dalszej kolejności sprawne odprowadzenie wody i drenaż. Z kolei, duża nośność keramzytu pozwala bez obaw wykonać nad nim drogę, parking, boisko lub plac. W tym projekcie grubość warstwy keramzytu wynosiła od 0,6 do 1 m, a całkowita objętość wykorzystanego kruszywa w bardzo krótkim czasie może zmagazynować ponad 1400 m3 wody. 

Informacje o projekcie


Obiekt: Ośrodek dla cudzoziemców 

Lokalizacja: Lisówek gm. Grójec 

Wykonawca: ZAB-BUD Sp. z o.o.  

Data realizacji: 2020-2022 r. 

Kruszywo: LECA® KERAMZYT GEOTECHNICZNY 8/10-20 RX 

Ilość: 3740 m

Please register your details first

Areas of interest