Polityka prywatności
Polityka prywatności i plików cookies

§ 1

Leca Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie, ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 668601, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 130 005 000,00 zł, NIP 5932606867, zwana dalej „LECA”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.leca.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

§ 3

 1. Użytkownik w celu skontaktowania się z LECA musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi.
 3. Użytkownik może także skontaktować się z LECA wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail.
 4. Użytkownik ma również możliwość zapisania się do newslettera.
 5. LECA przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych, polegających na: 
  a) analizie jego działań w Portalu, w tym rejestrowaniu ponownych wejść na Portal. Na tej podstawie LECA może dopasowywać treści w Portalu do wcześniejszych działań Użytkownika, a jeżeli zapisał się on także do newslettera, to również treść wysyłanych wiadomości może być analogicznie dopasowywana;
  b) dopasowywaniu do działań Użytkownika w Portalu reklam wyświetlanych Użytkownikowi na innych stronach internetowych, które będzie odwiedzał, a także w mediach społecznościowych, np. na innej stronie www pojawi się reklama produktu, który Użytkownik oglądał w Portalu.
 6. Wszelkie dane osobowe, które LECA zbierze w trakcie korzystania przez Użytkownika z Portalu, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z LECA, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest LECA .
 2. LECA może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5

LECA informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, organy państwowe i urzędy wykonujące władzę publiczną, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu, wysyłania newsletterów oraz prowadzenia marketingu, operatorzy pocztowi i kurierzy.

§ 6

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do LECA.
 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Użytkownik będzie ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy LECA  lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 7

 1. LECA  przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązanie sprawy przedstawionej LECA w trakcie kontaktu Użytkownika z LECA.
 2. LECA przetwarza także dane osobowe Użytkowników w celu prowadzenia działań marketingowych opisanych w § 3 ust. 5 Polityki.  
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.
 4. LECA przetwarza także dane osobowe Użytkowników w celu wysyłania do nich newslettera oraz analizy czy Użytkownicy zapoznają się z jego treścią.
 5. Podstawą prawną wysyłania newsletterów jest zgoda Użytkownika wyrażona na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. Przy czym, odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed odwołaniem zgody. Podstawą prawną na prowadzenia analizy zainteresowania newsletterem jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes LECA.

§ 8

Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez LECA lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z LECA będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy. Dane osobowe przetwarzane w związku z wysyłaniem newslettera będą przetwarzane do czasy zaprzestania przez LECA prowadzenia tej formy marketingu albo odwołania przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newsletterów.

§ 9

LECA  stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 10

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z LECA w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

§ 11

 1. LECA  wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny LECA .
 2. LECA  przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
 • marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści,
 • obsługi liczników odwiedzin, korzystanie z sond, zapamiętywanie wybranej wersji językowej,
 • dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia LECA  przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

§ 12

 1. LECA informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. LECA wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez LECA poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 13

LECA informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 14

 1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
 2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach. Dane będą trafiały do spółek Google certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.
 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. 
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem
 6. Portal korzysta także z narzędzia ActiveCampaign dostarczanego przez AcitiveCampaign, LLC. Służy ono do analizy zachowania Użytkownika w Portalu i optymalizowaniu treści wyświetlanych Użytkownikowi, poprzez ich dopasowywanie do jego zainteresowań ustalonych na podstawie aktywności w Portalu. Może tu następować przekazanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

§ 15

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@leca.pl
 2. Polityka znajduje się na stronie https://leca.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w siedzibie LECA.