Leca® KERAMZYT to materiał nie tylko do wielu zastosowań, ale również do wielokrotnego użycia. Nasza koncepcja „Leca® Tur & Retur” polega w skrócie na odkupieniu keramzytu Leca®, który można następnie ponownie wykorzystać.
Lekki kruszywo Leca® to wyjątkowy i naturalny produkt, którego cykl życia nie jest liniowy, ale w rzeczywistości kołowy. Nawet jeśli materiał tkwił w ziemi przez dziesięciolecia, można go łatwo wydobyć i ponownie wykorzystać. Mocny, lekki i neutralny klinkier sprawdza się w wielu zastosowaniach. Jednym z przykładów może być wykorzystanie keramzytu odzyskanego ze starej drogi, który został ponownie wykorzystany do wykonania nowego nasypu w związku z przebudową drogi E45  w Göteborgu. 
 

Naprawdę trwały

We wszystkich fabrykach Leca trwają intensywne prace nad ulepszeniem procesu produkcji. Jednym z przykładów może być nasza fabryka w Hinge, w której trwa modernizacja dużej jej części, tak aby Leca mogła zastąpić kopalne źródła energii biomasą. Jednak nie mniej ważne jest, aby to co jest produkowane, było wykorzystywane w możliwie najbardziej efektywny sposób z punktu widzenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W związku z tym Leca Szwecja oferuje możliwość odkupienia keramzytu, który można następnie ponownie wykorzystać w innej przyszłej aplikacji.

Jak to działa

Jeden z naszych specjalistów technicznych dokonuje na miejscu oceny materiału rozbiórkowego przewidzianego do odkupu. Następnie przyjeżdża specjalny samochód i podobnie jak odkurzacz, zasysa keramzyt  i odwozi go na miejsce składowania i przygotowania do ponownego użycia. Zgłoszenia chęci odsprzedaży keramzytu z rozbiórki, można dokonać za pomocą standardowego formularza kontaktowego, który jest zamieszczony na stronie internetowej. 

 

Ponowne wykorzystanie keramzytu Leca®

 
 

Please register your details first

Areas of interest