Filtralite

Filtralite® to wysokiej jakości materiał filtracyjny do wszelkich zastosowań w uzdatnianiu wody.

 

Filtralite

 

Materiał Filtralite® powstaje w wyniku wypalania gliny w temperaturze około 1200° C, która następnie jest kruszona i przesiewana. Kruszywo występuje w wielkości od 0 do 20 mm i gęstości ziarnowej w stanie suchym w zakresie od 500 do 1.600 kg/m3, dzięki temu jego rodzaj może być precyzyjnie dopasowany do konkretnego zastosowania. Oprócz niskiej gęstości i wysokiej porowatości Filtralite ® wykazuje wysoką odporność na ścieranie i uderzenia.

 

Filtralite pure

 

Co to jest Filtralite® Pure?

Filtralite® Pure jest idealnym materiałem filtracyjnym do uzdatniania wody pitnej, gdyż cechuje się dużą ilością i powierzchnią porów. W przypadku biologicznego oczyszczania wody Filtralite znakomicie nadaje się do uzdatniania wody surowej zawierającej amoniak, mangan, żelazo itd. W konwencjonalnych procesach filtracji fizycznej, dzięki swej unikalnej porowatości, Filtralite umożliwia przedłużenie żywotności filtra przy wyższych prędkościach filtrowania. Wymiana mediów istniejących na Filtralite zapewni zwrot inwestycji w ciągu 2-3 lat. Materiał Filtralite można stosować w filtrach zarówno z jednym jak i z dwoma złożami filtracyjnymi.

 

Filtralite Clean

 

Co to jest Filtralite® Clean?

Filtralite® Clean został zaprojektowany dla oczyszczalni ścieków. Duża ilość i powierzchnia porów materiału Filtralite sprawia, iż jest to idealny materiał do biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem biofilmów. Wieloletnie doświadczenia potwierdzają wysoką skuteczność złóż biologicznych z wykorzystaniem Filtralite. Gdy wymagane są bardzo rygorystyczne wartości dla ścieków oczyszczonych, stosuje się filtry trzeciego stopnia. Filtralite można stosować w filtrach trzeciego stopnia z jednym lub wieloma złożami filtracyjnymi. Wysoka porowatość ziaren Filtralite zapewnia niską stratę ciśnienia oraz wysoką zdolność magazynową zawiesin ciał stałych, co przedłuża żywotność filtra oraz obniża koszty operacyjne.

 

Filtralite Nature

 

Co to jest Filtralite® Nature?

Filtralite® Nature został opracowany z myślą o przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Zobacz więcej o produkcie i rozwiązaniach Filtralite

Jeśli masz pytania napisz do nas