Filtralite®

Filtralite® to wysokiej jakości materiał filtracyjny o szerokim zakresie zastosowań w technologii uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

Filtralite

Materiał Filtralite® to wyselekcjonowane frakcje kruszonego keramzytu, który powstaje w procesie wypalania gliny w temperaturze ponad 1200° C. Dostępność ziaren o zróżnicowanej wielkości i gęstości stwarza możliwość doboru optymalnego materiału do konkretnego zastosowania. Najważniejszą cechą wyróżniającą nasz materiał filtracyjny jest wysoki stopień porowatości. Dzięki optymalnej porowatości, Filtralite® jest materiałem filtracyjnym o znakomitych parametrach hydraulicznych, jak również skutecznym podłożem do prowadzenia stabilnych procesów biologicznych.

Filtralite pure

Filtralite® Pure

Wyjątkowa porowatość Filtralite® Pure zapewnia optymalne warunki swobodnego przepływu wody przez złoże filtracyjne. Dzięki temu filtr zatrzymuje i skutecznie usuwa więcej zanieczyszczeń. Zwiększona powierzchnia kontaktu pozwala na filtrację większej ilości wody w filtrach o tej samej wielkości co dotychczas. Stacje produkcji wody mogą dzięki temu zwiększyć wydajność filtrów, jedynie za sprawą zastosowania złoża Filtralite® Pure, bez konieczności rozbudowy.

Filtralite Clean

Filtralite® Clean

Dzięki porowatości materiału Filtralite® Clean uzyskuje się optymalne warunki dla rozwoju błony mikrobiologicznej oraz dla swobodnego przepływu ścieku przez złoże filtracyjne. Dzięki temu reaktor zatrzymuje i skutecznie usuwa więcej zanieczyszczeń. Zwiększona powierzchnia kontaktu pozwala na oczyszczanie większej ilości ścieków w reaktorach tej samej wielkości co dotychczas. Wykorzystanie naszych produktów umożliwia również zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Filtralite Nature

Filtralite® Nature

Filtralite® Nature został opracowany z myślą o przydomowych oczyszczalniach ścieków. Produkt Nature-P jest materiałem filtracyjnym na bazie keramzytu. Cechuje go duża powierzchnia właściwa i duża pojemność na zatrzymywane związki fosforu.

Bez tytułu 2.png

Filtralite® Air

Charakterystyczny dla Filtralite® Air wysoki stopień porowatości zapewnia optymalne warunki dla rozwoju biomasy oraz dla przepływu powietrza przez złoże biofiltra. Dzięki temu możliwe jest skuteczniejsze zatrzymywanie lotnych zanieczyszczeń powietrza. Dodatkowo duża powierzchnia właściwa umożliwia filtrację większych ilości powietrza przy zachowaniu dotychczasowego rozmiaru filtra. Zastosowanie Filtralite® pozwala zmniejszyć koszty eksploatacyjne, ponieważ złoże posiada dużą pojemność i wykazuje powolny przyrost strat ciśnienia w cyklu pracy.

Dowiedz się więcej o produkcie i rozwiązaniach Filtralite®

Jeśli masz pytania napisz do nas