Bezpieczna ścieżka rowerowa

ściezka

Lekkie kruszywo Leca® KERAMZYT przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców to najważniejszy cel przy budowie i remontach dróg. Nie zawsze jest to łatwe do spełnienia. Drogę dla pojazdów samochodowych do miasta Chełmża wybudowano kilkadziesiąt lat temu. Teren jest geologicznie trudny. Przeważają grunty organiczne o niewielkiej nośności. Budując drogę wymieniono znaczne ilości gruntu oraz wykonano niezbędne wzmocnienia. Po kilkudziesięciu latach użytkowania ruch na drodze nasilił się kilkakrotnie. Dodatkowo w ramach zdrowego trybu życia cześć kierowców przesiadła się na rowery. Jak to najczęściej bywa zdecydowano o budowie nowej drogi pieszo-rowerowej
oddzielonej pasem zieleni od drogi dla samochodów. Aby nie ryzykować obsunięcia się drogi poprzez wykonywanie wykopów w celu wymiany słabych gruntów torfowych na nośne nasypy zdecydowano o odciążeniu podłoża Leca® KERAMZYTEM.

Informacje o projekcie


Inwestycja: Droga rowerowa
Lokalizacja: Toruń – Chełmża
Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
Produkt Leca: Leca® KERAMZYT 8/10-20 RX
Ilość: 350 m3

Lekki nasyp
Na szerokości projektowanej ścieżki usunięto warstwę gruntu z rosnącymi w nim roślinami. Ułożono podsypkę piaskową jako platformę do dalszych robót. Następnie ułożono geotkaninę z dużymi zapasami do przykrycia wypełnienia. Kolejna warstwa to Leca® KERAMZYT 8/10-20 RX lekkie kruszywo o gęstości nasypowej 320 kg/m3. Kruszywo zagęszczono i przykryto geotkaniną i geosiatką.

Tego typu wypełnienie spełnia kilka funkcji:
- odciąża istniejące podłoże,
- pozwala na ułożenie na nim podbudowy, nawierzchni i obciążenia ruchem użytkowym,
- przepuszcza wody opadowe i odprowadza ich nadmiar zbierający się w rowie pomiędzy drogą a ścieżką,
- stanowi ochronę przed przemarzaniem podłoża pod ścieżką.

Na przykryciu z geotkaniny i geosiatki ułożono warstwę kruszywa mineralnego jako podbudowę. Skarpy nasypu pokryto piaskiem i ziemią urodzajną, na której posiano trawę. Nawierzchnię wykonano z kostki betonowej. Całość prac przebiegała bardzo sprawnie, a utrudnienia w ruchu na drodze były niewielkie i ograniczały się jedynie
do krótkich przerw na czas wykopów i dostawy materiałów tylko na jednym pasie ruchu.

Jako odciążenie podłoża ułożono 350 mlekkiego Leca® KERAMZYTU. Odcinek wybudowanej ścieżki zapewnia pełne bezpieczeństwo wszystkich użytkowników w ciągu
dnia i nocą. Leca® KERAMZYT dobrze sprawdza się pod wieloma drogami, ścieżkami, w nasypach najazdów na mosty, pod fundamentami budynków i wszędzie tam gdzie słabe grunty nie pozwalają na bezpośrednie posadowienie obiektów budowlanych. Technologia pozwala na uzyskanie oszczędności finansowych w porównaniu do innych rozwiązań takich jak pale czy wymiana gruntów.

Please register your details first

Areas of interest