BIBLIOTEKA SGGW, WARSZAWA

Biblioteka SGGW Warszawa

Leca® KERAMZYT zastosowano do izolacji stropodachu.

 

Jedna z warstw stropodachu wykonana z Leca® KERAMZYTU pełni jednocześnie dwie funkcje: izolatora termicznego i warstwy kształtującej spad dachu.

 

Informacje o projekcie

 

 

Please register your details first

Areas of interest