DOM JEDNORODZINNY, KROSNO

Dom jednorodzinny Krosno

Podłogę na gruncie w budynku jednorodzinnym wykonano na warstwie Leca KERAMZYTU budowlanego L.

 

Aby ochronić budynek przed wilgocią w terenie podmokłym narażonym na częste zmiany poziomu wód gruntowych pod posadzkami wykonano drenaż. Po rozłożeniu geowłókniny ułożono rury drenarskie ze spadami i warstwę izolacyjną z Leca KERAMZYTU o granulacji 10-20 mm. Geowółknina zabezpieczyła drenaż przed zamulaniem drobnym piaskiem i częściami ilastymi. System rur drenarskich wyprowadził wodę poza budynek a Leca KERAMZYT pozwolił na ściąganie wody z całych powierzchni pod posadzką. Ponadto kruszywo to izoluje termicznie i stanowi mocne podłoże pod jastrychy posadzkowe.

 

Informacje o projekcie

 

  • Obiekt: Dom jednorodzinny na podmokłym terenie
  • Lokalizacja: Krosno
  • Data realizacji: 2016 r.
  • Kruszywo: Leca KERAMZYT budowlany L
  • Ilość: 80 m3

 

 

Please register your details first

Areas of interest