DROGA NA SŁABYCH GRUNTACH, HISZPANIA

Hiszpania

Przy budowie autostrad często zdarza się, że przebiegają one przez obszar słabych gruntów, na których mogą powstawać znaczne osiadania. Właśnie taki problem został rozwiązany za pomocą Leca® KERAMZYTU. W tym projekcie, inżynierowie zmierzyli się z koniecznością redukcji obciążenia słabych gruntów, na których istniało ryzyko wystąpienia osiadań dochodzących do 80 cm.

 

Droga ta znajduje się w zachodnim sektorze terytorium Granady, przebiega przez gminy Pinos Puente, Atarfe, Fuente Vaqueros, Santa Fe i Granada. Ta nowa autostrada połączy Granadę z nitkami kilku różnych istniejących już autostrad, takich jak N-432, GR-NO-14, A92 i A44. Droga ta ma dwie jezdnie o szerokości 7 m i pobocza o szerokości 1,5 metra. Jeden z odcinków drogi przecina duży kanał nawadniający zbudowany na bardzo słabym gruncie. Tego typu kanały są bardzo wrażliwe na zmiany nachylenia, które odpowiada za swobodny przepływ wody. Przyłożenie dużego obciążenia do takiej konstrukcji spowoduje osiadanie, zmianę jej geometrii i pęknięcie kanału, generując poważne nieszczelności, które spowodują problemy ze stabilnością konstrukcji drogi.

Zastosowanie Leca® KERAMZYTU umożliwiło zmniejszenie całkowitych obciążeń, redukując tym samym możliwość wystąpienia problematycznych osiadań słabego podłoża. Aby poradzić sobie z obciążeniami przenoszonymi na podłoże, zastosowano ponad pięciometrową warstwę kruszywa Leca®.

4000 m3 wypełnienia zostało wykonane w niecałe dwa miesiące, dzięki czemu projekt został ukończony na czas. Wypełnienie Leca® zostało zamknięte w geowłókninie polipropylenowej o gramaturze 200 g/m2, układane było warstwami 1 m i zagęszczane sprzętem gąsienicowym. Przeprowadzono badania nośności płytą VSS uzyskując wyniki Ev1 = 42,5, Ev2 = 102,8, co daje wskaźnik odkształcenia I0 = 2,4 jako stosunek Ev2 / Ev1 (Ev1 i Ev2 są odpowiednio pierwotnym i wtórnym modułem odkształcenia). W wypełnieniu umieszczono rury drenażowe, które w przypadku przedostania się wody do wnętrza nasypu pozwolą na jej szybkie odprowadzenie.

Keramzyt odegrał kluczową rolę w prawidłowym zaprojektowaniu rozwiązania problemu ze słabym gruntem, tak aby w przyszłości konstrukcja pracowała bezawaryjnie, a rozwiązanie było ekonomiczne i szybkie w realizacji.

 

foto
Przekrój poprzeczny lekkiego wypełnienia pod autostradą.

 

Informacje o projekcie


Inwestor: Ministerstwo Robót Publicznych Hiszpanii

Wykonawca: UTE Pinos-Puente

Produkt Leca®: Leca® 10-20

Objętość: 4.000 m3

Please register your details first

Areas of interest