DROGA NA SŁABYM GRUNCIE, SKOKI

Droga na słabym gruncie Skoki

Leca® KERMZYT zaprojektowano jako odciążenie nasypu.

 

Podczas wykonywania robót niespodziewanie odkryto, że pod nasypem istniejącej drogi, do głębokości ok. 13,0 m występują grunty organiczne (torf i gytia). Projektowana przebudowa drogi wymagała na tym odcinku wykonania podwyższenia niwelety o ok. 1,50 m oraz wykonania poszerzających nasypów posadowionych na dotychczas nieobciążonych torfach. Zaprojektowano odciążający nasyp z lekkiego keramzytu geotechnicznego, owiniętego w geotkaninę z poliestru oraz konstrukcję nasypu zbrojonego (kruszywo łamane 0/63 mm + geosiatka z poliwinyloalkoholu). Konieczne też było wykonanie nasypu przeciążającego na części dotychczas nieobciążonego.

 

Informacje o projekcie

 

 

Please register your details first

Areas of interest