DROGA ROWEROWA, TORUŃ - CHEŁMŻA

Droga rowerowa

Leca® KERAMZYT odciążył podłoże pod drogę rowerową.

 

Fragment projektowanej drogi rowerowej przebiega wzdłuż istniejącej drogi na gruncie o niskiej nośności. Aby nie wykonywać głębokich wykopów wzdłuż czynnej drogi i nie spowodować obsunięcia się nasypu drogi zdecydowano się wykonać lekki nasyp z Leca® KERAMZYTU 8/10-20 owiniętego geotkaniną i gesiatką. 
Tego typu wypełnienie spełnia kilka funkcji: 

  • odciąża istniejące podłoże, 

  • pozwala na ułożeniu na nim podbudowy, nawierzchni i obciążenia ruchem użytkowym, 

  • przepuszcza wody opadowe i odprowadza ich nadmiar zbierający się w rowie pomiędzy drogą a ścieżką, 

  • stanowi ochronne przed przemarzaniem podłoże pod ścieżką. 

Całość prac przebiegała bardzo sprawnie a utrudnieni w ruchu tylko na jednym pasie ruchu były niewielkie. Ograniczały się jedynie do krótkich przerw na czas wykopów i dostawy materiałów.

 

Informacje o projekcie

 

  • Obiekt: Droga rowerowa
  • Lokalizacja: Toruń – Chełmża 
  • Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
  • Data realizacji: 2015 r.
  • Kruszywo: Leca KERAMZYT 8-20 R
  • Ilość: 350 m3

 

Please register your details first

Areas of interest