DZIELNICA KANALVEJ, DANIA

Dzielnica Kanalvej

Lekkie kruszywo Leca® zastosowano do drenaży i wypełnienia przestrzeni nad stropami podziemnych parkingów.

 

Budynki w nowej dzielnicy Kanalvej łączą funkcje mieszkalne, biznesowe i handlowe. Dostarczanie keramzytu nowoczesnymi samochodami z pompami pneumatycznymi pomogło w układaniu kruszywa na różnych poziomach i sprawnej realizacji budowy. Ponadto dostarczany materiał układano bezpośrednio z samochodu, co eliminuje konieczność magazynowania go na placu budowy. W Lyngby użyto 3000 m3 keramzytu do dwóch zastosowań. Pierwszym były drenaże piwnic. Drugie zastosowanie to wypełnienia przestrzeni pomiędzy stropem a nawierzchniami i terenami zielonymi nad garażami podziemnymi. O zastosowaniu Leca® na tej budowie zadecydowały głównie trzy aspekty: lekki i mały ciężar kruszywa, jego bardzo dobre właściwości drenażowe, gwarantujące skuteczną retencję i odprowadzanie nadmiaru wody, oraz szybki pneumatyczny sposób dostarczenia kruszywa na miejsce wbudowania.

Klaus Nielsen, ogrodnik z OKNygaard A/S, był odpowiedzialny za poprawne ułożenie keramzytu, zwierzył się nam, ze po raz pierwszy OKNygraad pracował z Leca® : Początkowo byłem trochę sceptyczny, ponieważ nie wiedziałem, czy Leca®  może pomieścić wystarczającą ilość wody dla drzew zasadzonych w kruszywie. Co więcej miałem obawy, czy tak porowaty materiał będzie miał odpowiednią wytrzymałość. Aby zabezpieczyć wystarczającą ilość wody dla drzew, dołki pod nimi wyłożono geotkaniną 500g/m2, która miała zatrzymać jak najwięcej wody. Lato 2018 roku było bardzo ciepłe, dlatego nie można w pełni ocenić skuteczności tego rozwiązania. Jednak już dzisiaj widać, że mniej roślin wymaga wymiany na tym obiekcie w porównaniu z innymi obszarami. Podsumowując, współpraca z Leca®  przy tym projekcie była pozytywnym doświadczeniem.

 

Informacje o projekcie

 

  • Obiekt: Budynki w dzielnicy Kanalvej 
  • Lokalizacja: Lyngby w Danii
  • Wykonawca: KPC
  • Projektant: Henning Larsen Architects
  • Konsultant: SwecoDanmark
  • Prace ogrodnicze: OKNygaard A/S
  • Data realizacji: 2018 r.
  • Kruszywo: 10-20 mm
  • Ilość: 3000 m3

 

Please register your details first

Areas of interest