Leca® eliminuje niekontrolowane osiadanie drogi | Szwecja

Leca® ogranicza nierówne osiadanie drogi

Leca® KERAMZYT stosowany w lekkich materacach geotechnicznych pozwala zapobiec niepożądanemu osiadaniu dróg kołowych i kolejowych.

W ostatnich latach znacząco zmodernizowano i rozbudowano infrastrukturę drogowo-kolejową wzdłuż rzeki Göta Älv w Szwecji. Tereny, na których realizowano inwestycje charakteryzowały się bardzo złożonymi warunkami geologicznymi. Niejednorodne grunty spoiste przyczyniały się do występowania niekontrolowanych osiadań. W ramach przygotowania podłoża wykonano kolumny wapienno-piaskowe i lekkie nasypy keramzytowe.

Wytrzymały materiał

Leca® KERAMZYT geotechniczny wykorzystuje się przy budowie lekkich nasypów. Lekkie nasypy nie generują zwiększonego nacisku na podłoże, eliminując w ten sposób niepożądane osiadanie. Jednocześnie ciężar keramzytu wraz z pozostałą konstrukcją jest wystarczający, aby nasyp pozostał nienaruszony przy podwyższonym stanie wód, a nawet w przypadku powodzi.

Wytrzymałość materiału wynikająca z porowatej struktury ziaren pozwala na przenoszenie obciążeń z ruchu kołowego i kolejowego. Zastosowanie lekkich nasypów z Leca® KERAMZYTU pozwoliło na zmniejszenie liczby niezbędnych kolumn, co przełożyło się na obniżenie kosztów całej inwestycji.

100% skuteczności

Od przekazania drogi i linii kolejowej do eksploatacji nie zgłoszono żadnych problemów z ich użytkowaniem. Mieszkańcy zyskali możliwość bezpiecznego i szybkiego przejazdu. Wykonawca natomiast zaoszczędził fundusze i przyspieszył czas realizacji.

Informacje o projekcie


Inwestycja Autostrada i linia kolejowa E45

Lokalizacja Göteborg-Trollhättan, Szwecja

Okres budowy 2009-2013

Inwestor Trafikverket

Projekt WSP, Sweco, Tyrens

Wykonawca Veidekke, PEAB SKANSKA, NCC ODEN

Produkt Leca® KERAMZYT Ilość 200.000 m3

Please register your details first

Areas of interest