LEKKIE KRUSZYWO LECA® ZASTOSOWANO DO ROZBUDOWY SIECI TRAMWAJOWEJ | EDYNBURG

UK

Ponad 11 000 m3 Leca® KERAMZYTU przewidziano do wykorzystania przy rozbudowie istniejącej sieci tramwajowej w Edynburgu, opracowanej przez głównego wykonawcę Sacyra Farransa Neopula (SFN) w imieniu Rady Miasta Edynburga. Projekt ma zostać ukończony w 2023 roku.

 

Celem rozbudowy sieci tramwajowej jest stworzenie zrównoważonego rozwiązania dla czystego, zielonego i dostępnego transportu publicznego. Zmniejszającego wpływ komunikacji samochodowej na jakość powietrza, z przyszłościowym założeniem zerowej emisji netto dla Edynburga. Oczekuje się, że przyniesie to znaczące korzyści społeczne i gospodarcze najbliższemu obszarowi oraz całemu Edynburgowi. Lekkie rozwiązanie Leca zapewnia solidną podbudowę dla podtorza, redukując obciążenie podłoża oraz parcie na dwie sąsiadujące z nim ściany oporowe. Wypełnienie dochodziło do 4 m wysokości w zmiennych warunkach gruntowych, m.in. luźny piasek i miękka glina/muł. Zastosowanie Leca® KERAMZYTU pozwoliło na realizację projektu przy jednoczesnym zachowaniu istniejących, wcześniej wykonanych konstrukcji i zminimalizowaniu konsolidacji gruntu.

 

 

Informacje o projekcie


Lokalizacja: Edinburgh, Szkocja
Ilość materiału: 11.000 m3 Leca® KERAMZYT (10-20 mm)
Sposób dostawy: samochody samowyładowcze z ruchomą podłogą.
Generalny wykonawca: Sacyr Farrans Neopul (SFN) w imieniu Rady Miasta
Edynburga

Leca® KERAMZYT zapewnia spełnienie kluczowego wymagania
Wcześniejsze doświadczenia z realizacji projektu tramwajowego w Murrayfield, w którym Leca® KERAMZYT został z powodzeniem zastosowany do wykonania lekkiego nasypu. Jego niewielki ciężar, sposób układania, zagęszczenie i nośność zapewniły spełnienie kluczowych wymagań ujętych w specyfikacji. Projekt zakładał ułożenie na keramzycie wypełnienia typu 1.
11 000m3 Leca® KERAMZYTU dostarczono statkiem do portu Leith w Edynburgu – zminimalizowało to ślad węglowy dostawy – znacząco skracając dystans transportu samochodowego do niezbędnego minimum.

 

LWA
Leca®  KERAMZYT został wybrany jako lekkie wypełnienie pod torowiskiem tramwajowym, które przebiega
pomiędzy dwiema istniejącymi ścianami oporowymi.

 

Pozytywne opinie wykonawców Sacyr Farrans Neopul
Neil Fullerton kierownik budowy w Sacyr Farrans Neopul, powiedział: „Dzięki wcześniejszym relacjom i projektom, byliśmy pewni zaangażowania i współpracy z Leca® UK w obliczu wyzwań związanych z realizacją tego projektu. Warunkiem koniecznym było zachowanie i wykorzystanie istniejących ścian oporowych oraz zminimalizowanie przyszłej konsolidacji gruntu. Najważniejsze dla SFN było sprawne dostarczenie właściwego produktu, spełniającego wymagania specyfikacji. Tym bardziej, że dotyczyło to kluczowego odcinka dla terminowej realizacji całego projektu. Materiał dostarczono na nabrzeże nieopodal placu budowy”.

LWA
11 000 m3 Leca® KERAMZYTU dostarczono statkiem bezpośrednio do portu Leith w Edynburgu.

 

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla dzięki Leca® KERAMZYTOWI
Kierownik sprzedaży Leca® UK, Robert Branford, powiedział: „Z satysfakcją przyjęliśmy zaproszenie do realizacji tego zadania i współpracy z zespołem wykonawców Sacyr Farrans Neopul Construction. Cieszymy się, że wyjątkowe właściwości Leca® KERAMZYTU zostały docenione przez projektantów, którzy zostali wybrani do przygotowania tego ważnego projektu.”
„W przeszłości współpracowaliśmy z Farrans Construction przy wielu projektach geotechnicznych, w tym przy budowie mostów, autostrad i kolei. Było dla nas przyjemnością, że po raz kolejny wykorzystano nasze rozwiązania i mogliśmy włączyć się do współpracy z fantastycznym zespołem przygotowującym ten projekt. Fakt, że projekt ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, jest czymś, co jako firma Saint Gobain naprawdę cenimy w kontekście zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Edynburga będą cieszyć się tymi korzyściami przez wiele nadchodzących lat”.

 

Please register your details first

Areas of interest