Most Brdowski, Szczecin

Zastosowanie Leca® KERMZYTU pozwoliło na odciążenie podłoża.Most Brdowski, Szczecin

Zaprojektowano materac z Leca® KERAMZYTU geotechnicznego o frakcji 8/10-20 mm- kruszywa 4-krotnie lżejszego od gruntu otoczonego warstwą geotkaniny. Na materacu z keramzytu w geotkaninie wykonano materac z kruszywa łamanego 0/31,5 w geosiatce, a powyżej kolejne warstwy konstrukcji nawierzchni. Keramzyt pozwolił zredukować naprężenia na podłoże pod konstrukcją drogi oraz równomiernie rozłożyć naprężenia od ruchu drogowego na keramzyt, a następnie na podłoże.

Informacje o projekcie

  • Obiekt: Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park
  • Lokalizacja: Szczecin
  • Data realizacji: 2015 r.
  • Kruszywo: Leca KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 R
  • Ilość: 8.000 m3