MUZEUM ZAMOYSKICH, KOZŁÓWKA

Muzeum Zamoyskich Kozłówka

Leca® KERAMZYT został zastosowany do przebudowy, rewitalizacji i konserwacji budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne.

 

Projektant, wybierając rozwiązanie z udziałem Leca® KERAMZYTU wykorzystał w pełni jego właściwości, a przede wszystkim jego mały ciężar. Leca® KERAMZYT zastąpił znacznie cięższy gruz i piasek, które stanowiły pierwotne wypełnienie stropów. Zmniejszenie obciążeń konstrukcyjnych pozwoliło na dalszą eksploatacje budynku a nawet na zwiększenie obciążeń użytkowych. Do podawania kruszywa na stropy zastosowano pompę pneumatyczną. Podając keramzyt wężami znacznie skrócono czas układania przy minimalnym zaangażowaniu do tych robót pracowników.

Tym sposobem udało się wykonać remont budynku przed zbliżającym się sezonem turystycznym, a zespół pałacowy z XVIII wieku po remoncie dalej będzie mógł być odwiedzany przez następne pokolenia.

 

Informacje o projekcie

 

  • Obiekt: Muzeum Zamoyskich
  • Lokalizacja: Kozłówka
  • Inwestor: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
  • Projektant: Pracownia Rewaloryzacji Architektury „Nowy Zamek”
  • Wykonawca: FURMANEK RENEWAL Sp. z o.o. S.K.A.
  • Data realizacji: 2019 r.
  • Kruszywo: Leca KERAMZYT izolacyjny L
  • Ilość: 300 m3

 

Please register your details first

Areas of interest