OBWODNICA, KOSZALIN

Obwodnica Koszalin

Zastosowanie Leca® KERAMZYTU pozwoliło na odciążenie podłoża.

 

Ze względu na bardzo trudne warunki gruntowe (m.in. występowanie podziemnego zastoiska wodnego) porozumienie między inwestorem a wykonawcą co do sposobu rozwiązania problemu wymagało czasu. Po przeprojektowaniu i korekcie przebiegu trasy S-6 można było rozpocząć  wykonywanie lekkiego nasypu na tzw. poletku doświadczalnym.
Na obszarze, na którym występują  grunty słabonośne wykonano kolumny w odpowiedniej rozstawie, następnie zostały one zwieńczone kruszywowym materacem transmisyjnym z zastosowaniem odpowiednich geosyntetyków.
Na tak przygotowanym podłożu został wykonany lekki nasyp drogowy z zastosowaniem Leca® KERAMZYTU. 
Nasyp ten to warstwa Leca® KERAMZYTU 8 /10-20 mm o miąższości 1 m, zawinięta w geotkaninę, następnie warstwa piasku-pospółki również w geosyntetyku i kolejna warstwa Leca® KERAMZYTU 8/10-20 mm o miąższości 1m. 
Na tak przygotowany nasyp można układać warstwę wzmacniającą, a następnie konstrukcję drogi (nawierzchni).
Zastosowanie keramzytu pozwoliło na redukcję sił pionowych o 3 tony na m2 w porównaniu z nasypem tradycyjnym.

 

Informacje o projekcie

 

  • Obiekt: Obwodnica Sianów –Koszalin w ciągu drogi krajowej S-6
  • Lokalizacja: GDDKiA O/Zach. Pom.
  • Data realizacji: 2018-2019 r.
  • Kruszywo: Leca KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 R
  • Ilość: 6480 m3

 

Please register your details first

Areas of interest