Osiedle Mangalia, Warszawa

Leca® KERAMZYT zastosowano do wykonania głębokich wypełnień i wysokich skarp podziemnych garaży.Osiedle Mangalia, Warszawa

Na stropie garaży podziemnych (patio) zaplanowano stworzenie powierzchni użytkowych w postaci zielonych dachów i terenów rekreacyjnych z ciągami komunikacyjnymi. W związku z tym była potrzeba wykonania lekkich skarp i wypełnień projektowanych konstrukcji dochodzących do wysokości/grubości 4m. Zastosowanie keramzytu pozwoliło na minimalizację obciążeń konstrukcji z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej nośności dla ciągów komunikacyjnych oraz dodatkowo zapewniło skuteczne odprowadzenie wód opadowych z ich częściową akumulacją, stanowiąc rezerwuar wody dostępnej dla roślin.

Informacje o projekcie

Kliknij aby powiększyć zdjęcia