PODNIESIENIE AUTOSTRADY, ABY ZAPOBIEC JEJ PODTAPIANIU | DANIA

dania

Ruchliwa droga często była zamykana z powodu powodzi, było to bardzo uciążliwe dla osób dojeżdżających do pracy. Rozwiązaniem tego problemu stało się lekkie kruszywo Leca®.

W ostatnich latach Tåstrupvej w gminie Solrød była kilkakrotnie zalewana i w konsekwencji czasowo zamykana dla ruchu. Tåstrupvej jest ruchliwą i ważną drogą dla okolicznych mieszkańców, dlatego jej zamknięcie, stwarza wiele problemów. Gmina musiała zatem znaleźć rozwiązanie, które ochroni drogę przed zalewaniem podczas występowania dużych opadów. Tym bardziej, że prawdopodobnie będą one występowały coraz częściej.

Firma inżynierska Moe A/S wybrała rozwiązanie problemu, w którym postanowiono podnieść o 1 metr niweletę drogi na zagrożonym odcinku. Wykonawca Gorm Hansen
A/S usunął istniejącą nawierzchnię i elementy konstrukcyjne drogi, a następnie zainstalował lekki materiał wypełniający. Mały ciężar materiału wypełniającego był niezbędny do zminimalizowania przyszłych osiadań modernizowanego odcinka drogi. Z tego powodu doradca Moe A/S wybrał Leca® KERAMZYT 10-20, który waży tylko 245 kg/m3.

Dostawa wywrotkami i bezpośredni wyładunek
W pierwszej kolejności wzdłuż drogi ułożono geowłókninę, pozostawiając odpowiedni zapas, który pozwoli przykryć wyrównaną i zagęszczoną warstwę Leca®. Leca® KERAMZYT 10-20 dostarczany był wywrotkami, które mogły wyładować kruszywo bezpośrednio w miejsce wykonywanego nasypu. Dla ułatwienia wjazdu zastosowano
arkusze grubej blachy stalowej, ułożone na wcześniej wykonanej warstwie Leca® KERAMZYTU. Kruszywo rozkładano koparką gąsienicową z szeroką łyżką, a jej gąsienicowy system jezdny wykorzystano jako narzędzie do 10 procentowego zagęszczenia warstwy Leca®.

„Po raz pierwszy używaliśmy Leca® KERAMZYTU do budowy drogi”, mówi asystent kierownika projektu Frederik Holmberg z Gorm Hansen A/S i kontynuuje: „Ale to nie stanowiło przeszkody. To dla nas dobre, nowe i pouczające doświadczenie. Zawsze staramy się pogłębiać naszą wiedzę, a teraz możemy dodać kolejną metodę do naszych kompetencji”.

Na warstwie Leca® wykonano tradycyjną konstrukcję drogi z nawierzchnią bitumiczną.

Informacje o projekcie


Klient: Solrød Municipality
Doradca: Infrastruktura Moe A/S
Generalny wykonawca: Gorm Hansen A/S
Produkt Leca®: ok. 3200 m3 Leca® 10-20

Please register your details first

Areas of interest