PONOWNE UŻYCIE LEKKIEGO WYPEŁNIENIA LECA® SPRZYJA OCHRONIE ŚRODOWISKA, FINLANDIA

fi

 

Wcześniej użyty Leca® KERAMZYT został odzyskany ze starej podbudowy pod autostradą i ponownie wykorzystany na nowej inwestycji również jako lekkie wypełnienie. Działanie takie obniżyło koszty budowy i było przyjazne dla naturalnego środowiska.

Południowa obwodnica Lahti to największy drogowy projekt budowlany na południu Finlandii. Nowa droga usprawni dojazdu do centrum logistycznego. Można tu dotrzeć w przeciągu godziny z lotniska w Helsinkach i portu Vuosaari. A stąd sprawnie dojechać do innych miejsc w całym kraju. Budowa południowej obwodnicy Lahti, drogi krajowej nr 12, została rozdzielona na dwa projekty i trzy kontrakty. Projekt 1B był realizowany wspólnie przez Fińską Agencję Infrastruktury Transportowej oraz firmy Skanska Infra Oy i AFRY Finland Oy, tworzące konsorcjum VALTARI.

Informacje o projekcie


Inwestycja: Droga krajowa 12, południowa obwodnica Lahti 1B - lekkie wypełnienie

Lokalizacja: Lahti-Hollola, Finlandia

Wykonawcy: VALTARI (Skanska Infra Oy and Afry Finland Oy)

Produkty: Leca LWA 4–22 mm i Leca LWA 4–32 mm

Nowy przebieg drogi
W projekcie 1B Helsingintie (droga 140) przebiegać będzie nową trasą. Dodatkowo powstanie nowy wiadukt. Grunty nie są stabilne dlatego nasyp musi być wykonany z lekkiego materiału aby nie przeciążać podłoża. Większości kruszywa do lekkich wypełnień nie trzeba było zamawiać, ani transportować z dużej odległości. Lekkie kruszywo keramzytowe znajdowało się w pobliżu.
„Droga na nabrzeże Helsingintie przy rzece Porvoonjoki uległa awarii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Do naprawy użyto Leca® KERAMZYTU. Aktualnie po zmianie trasy drogi można było odzyskać keramzyt.” – mówi Risto Ketonen z Afry Finland Oy, który odpowiadał za przygotowanie projektu geotechnicznego. To lekkie kruszywo wypełniające znajdowało się tuż obok obecnego placu budowy. Trzeba było je tylko wydobyć i ponownie wykorzystać. Co więcej wydobycie i ponowne ułożenie odbywało się na jednym placu budowy. A same prace nie zakłócały ruchu na okolicznych drogach.

Bardzo dobry stan kruszywa
Trudno było ocenić ilość i właściwości keramzytu z odzysku. Droga na nabrzeżu była wcześniej intensywnie użytkowana i dopiero w trakcie rozbiórki można było ocenić jakość kruszywa. Jednak wszystkie badania wykazały, że wcześniej użyty keramzyt nie stracił swoich właściwości.

„Było to dla nas duże zaskoczenie, że to lekkie kruszywo przetrwało kilka dekad bez utraty swoich właściwości. Pomimo, że wypełnienie działało jako drenaż osuszający. Było ciągle wilgotne i narażone na zmiany temperatury w kolejnych porach roku.” – dodaje Ketonen. Próbki do badań pobrano w trzech miejscach, przekazano je do laboratorium. Przebadano uziarnienie, wilgotność i gęstość nasypową. Wyniki badań potwierdziły, że keramzyt z rozbiórki spełniały wymagania jakie stawiane są kruszywom do lekkich wypełnień. Jedynie granulacja keramzytu z wypełnienia była nieco mniejsza (4–22 mm). Obecnie do tych celów stosuje się Leca Finland Oy (4–32 mm). „Aby zapewnić pewne bezpieczeństwo rozwiązania, Leca Finland przetestowała partię starego keramzytu we własnym laboratorium. Sprawdzono wytrzymałości na miażdżenie, krzywą przesiewu i gęstość nasypową. Badania potwierdziły, że próbki odpowiadały obecnie produkowanemu kruszywu 4–32 mm, które oznaczane jest znakiem CE zgodnie z normą EN 15732:2012”, mówi Ketonen.

Całość prac w jednym miejscu
Bezpośrednio po wydobyciu stary keramzyt składowano w sąsiedztwie nowej inwestycji. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań materiał ułożono na nowe miejsce wbudowania. Enni Mälkönen, była Inspektorem nadzoru na budowie VALTARI. Wspomina, że aby nie zanieczyścić kruszywa składowano go na nawierzchni asfaltowej starej drogi Vanha Helsingintie.

Ilość odzyskanego kruszywa była zgodna z archiwalną dokumentacją dla starej drogi. Około 2500 metrów sześciennych keramzytu wbudowano w nasyp pod nową drogą. Mälkönen mówi, że ponowne użycie keramzytu przyczyniło się do znacznych oszczędności. „Keramzytu z rozbiórki zabezpieczył większość zaprojektowanego lekkiego wypełnienia, czyli obniżył koszt inwestycji o kilkadziesiąt tysięcy euro”.

Dodatkowo ograniczono emisję CO2 i zużycie surowców naturalnych. Nie trzeba było produkować takiej ilości kruszywa. Zbyteczny okazał się również daleki transport. Mälkönen dodaje, że dzięki dobrym rezultatom na tej inwestycji nie wykluczają podobnego podejścia do innych robót w przyszłości. Wszystko to może się odbyć gdy odzyskiwane kruszywo znajdzie się w sąsiedztwie nowej inwestycji i właściwości Leca® KERAMZYTU będą zgodne z założonymi w projekcie.
Prace na drodze krajowej nr 12 rozpoczęły się wiosną 2018 roku i zakończyły się zgodnie z planem pod koniec 2020 roku.

Please register your details first

Areas of interest