PRZEBUDOWA NOWEGO CENTRUM BIUROWEGO | HISZPANIA

centrum

Iberdrola to wiodący dostawca energii, który promuje transformację energetyczną w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Ten ambitny projekt geotechniczny obejmował modyfikację i przeprojektowanie centralnego placu biur IBERDROLA w Madrycie. Początkowo na tym placu znajdował się mały staw o głębokości około 20-40 cm, umiejscowiony na płycie parkingowej.

Informacje o projekcie


Inwestor: Iberdrola
Wykonawca: AOC Proyectos
Produkt Leca®: Leca® M
Objętość: 165 m³

AOC Proyectos to firma inżynieryjno-budowlana, która zrealizowała ten projekt. Szukali oni lekkiego rozwiązania, które zminimalizuje obciążenie płyty i jednocześnie zapewni wysoką wydajność odwodnienia, umożliwiającą skuteczne odprowadzenie deszczówki z powierzchni placu. Skontaktowali się z firmą Arlita i znaleźli rozwiązanie w postaci lekkiego kruszywa Leca®. W pierwszej kolejności rozłożono i zagęszczono warstwę Leca® KERAMZYTU. Następnie jego powierzchnię pokryto cienką warstwą zaprawy, na której wykonano podsypkę piaskową i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej.

165 m3 Leca® KERAMZYTU dostarczono w 3 dostawach po 55 m3 i dzięki pneumatycznemu rozładunkowi w ciągu 6 godzin rozłożono go na całym placu. To rozwiązanie nie tylko zapewniło spełnienie zakładanych wymagań technicznych, ale było również szybkie i wydajne (nie były wymagane żadne dodatkowe materiały, takie jak np. cement i ograniczyło do minimum wykorzystanie siły roboczej przy układaniu i rozładunku), tym samym spowodowało redukcję śladu węglowego przy realizacji tego projektu.

Efektem tego projektu było stworzenie dla pracowników nowej przestrzeni do odpoczynku, kontaktu z naturą i spotkań w otwartym i bezpiecznym środowisku. Wykorzystując Leca® KERAMZYT, wykonano to w sposób naturalny, zrównoważony z możliwością recyklingu.

Please register your details first

Areas of interest