Przebudowa ulicy Wrzesińskiej, Kostrzyn Wielkopolski

Leca® KERAMZYT zaprojektowano do poszerzenia nasypu drogowego.Przebudowa ulicy Wrzesińskiej, Kostrzyn Wielkopolski

Podwyższenie niwelety oraz wykonanie lokalnego poszerzenia nasypu drogowego umożliwiło wykonanie odciążenia organicznego podłoża nasypem z lekkiego keramzytu i ułożenie pod nową nawierzchnią nasypu zbrojonego z kruszywa łamanego i geosiatki z poliwinyloalkoholu. Zasadnicza grubość nasypu z keramzytu wynosiła 2,0 m, a lokalnie 4,50 m.

Informacje o projekcie

Kliknij aby powiększyć zdjęcia