PRZYDOMOWE ROŚLINNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, DĄBROWA

Przydomowe oczyszczalnie roślinne

Keramzyt wykorzystano do wykonania warstwy biologicznie czynnej bioreaktora w oczyszczalni hydrofitowej.

 

Z kruszywa Leca wykonano mieszankę organiczno-mineralną złożoną z keramzytu i zrębków drzewnych w proporcji objętościowej 1:1. Keramzyt dzięki swojej porowatej strukturze tworzy dobre warunki dla rozwoju mikroorganizmów tlenowych. Jednocześnie jest obojętny chemicznie, odporny na działanie pleśni i grzybów. Ponadto posiada dobre parametry izolacji cieplnej oraz jest mrozoodporny co stanowi dodatkowe zabezpieczenie termiczne bioreaktora.  

 

Informacje o projekcie

 

  • Obiekt: Przydomowe roślinne oczyszczalnie ścieków
  • Lokalizacja: Gmina Dąbrowa pow. mogileński 
  • Inwestor: Urząd Gminy Dąbrowa pow. mogileński
  • Projektant: Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE 
  • Data realizacji: 2019 r.
  • Kruszywo: Leca KERAMZYT budowlany L
  • Ilość: 184 m3

 

Please register your details first

Areas of interest