ŚCIEŻKA ROWEROWA, SIERAKOWICE

Ścieżka rowerowa Sierakowice

Zastosowanie Leca KERAMZYTU pozwoliło na zmniejszenie obciążenia oraz wykonanie drenażu pod ścieżką rowerową.

 

Na obszarze projektowanej ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej występowały torfy i namuły o bardzo niskiej nośności. Ustawienie studni, ułożenie rurociągów i podbudowy pod nawierzchnię ścieżki na istniejących gruntach okazało się niemożliwe. Dlatego w rozwiązaniu projektowym przewidziano dwa podstawowe sposoby rozwiązania problemu. Pod rurociągami wymieniono nienośne grunty, natomiast pod szeroką ścieżką rowerową ułożono keramzyt w geotkaninie usuwając jedynie część gruntów słabonośnych zalegających w górnych partiach istniejącego gruntu. 
Leca KERAMZYT zmniejszył obciążenia, zabezpieczył grunty zalegające przed przemarzaniem i jako granulat pozwolił na szybki przepływ wody nie doprowadzając do jej zalegania w podłożu pod ścieżką. 

 

Informacje o projekcie

 

  • Obiekt: Rozbudowa kaszubskiej trasy rowerowej
  • Lokalizacja: Sierakowice
  • Inwestor: Wójt Gminy Sierakowice
  • Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE DROMOS SP. Z O.O.
  • Projekt: GEO-EXPERT Gdańsk, dr inż. Grzegorz Horodecki
  • Data realizacji: 2019 r.
  • Kruszywo: Leca KERAMZYT 8-20 R
  • Ilość: 300 m3

 

Please register your details first

Areas of interest