Słoneczny Stok, Rzeszów

Leca® KERAMZYT zastosowano jako izolację oraz warstwę spadkową stropodachu.Słoneczny Stok, Rzeszów

Leca® KERAMZYT zastosowany do budowy inwestycji pełni nie tylko funkcje izolacyjną oraz warstwy spadkowej stropodachu, ale dzięki niezwykłym właściwością keramzyt stanowi również podbudowę pod planowany dach komunikacyjny z drogą pożarową oraz zielenią. Pozwoli to na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z zastosowaniem materiałów izolacyjnych planowanych w pierwszej fazie projektu architektonicznego.

Informacje o projekcie

  • Obiekt: Budynki wielorodzinne
  • Lokalizacja: Rzeszów
  • Data realizacji: 2017 r.
  • Kruszywo: Leca KERAMZYT 8-20 R
  • Ilość: 1.100 m3