SŁONECZNY STOK, RZESZÓW

Słoneczny Stok Rzeszów

Leca® KERAMZYT zastosowano jako izolację oraz warstwę spadkową stropodachu.

 

Leca® KERAMZYT zastosowany do budowy pełni funkcje izolacyjną oraz podbudowy pod dach komunikacyjny z drogą pożarową i zielenią. Pozwoliło to na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z zastosowaniem materiałów izolacyjnych planowanych w pierwszej fazie projektu architektonicznego.

 

Informacje o projekcie

 

  • Obiekt: Budynki wielorodzinne
  • Lokalizacja: Rzeszów
  • Data realizacji: 2017 r.
  • Kruszywo: Leca KERAMZYT 8-20 R
  • Ilość: 1.100 m3

 

Please register your details first

Areas of interest