TWIERDZA WISŁOUJŚCIE, GDAŃSK

Twierdza Wisłoujście

Przy pomocy Leca® KERAMZYTU wykonano odciążenie starych ceglanych stropów Bastionu Artyleryjskiego.

 

Obiekty o dużym znaczeniu historycznym powinny być zawsze pod troskliwą opieką. Dbając o ich stan techniczny keramzyt sprawia aby mogły być dalej skarbnicą wiedzy historycznej dla młodzieży i następnych pokoleń.

Historia, technika i czas

Twierdza Wisłoujście to jeden z niewielu istniejących obiektów obronnych miasta Gdańsk. Wybudowano go w drugiej połowie XVI wieku. Podstawowym i dostępnym wówczas materiałem była cegła. Wszystkie stropy pomieszczeń wykonano jako sklepienie kolebkowe z cegły. Część obiektu zlokalizowanego bezpośrednio przy rzece Wiśle ze względów obronnych obsypano gruntem. Przez kilka następnych wieków wykorzystywano obiekty głównie do celów obronnych.

Obiekt konserwowano i naprawiano dostępnymi w kolejnych wiekach materiałami. Niestety na początku XXI wieku stwierdzono, że dalsze częściowe naprawy nie uratują tego historycznego obiektu. Obciążenie gruntem okazało się być zbyt duże i konieczna stała się wymiana ciężkiego wilgotnego gruntu na lżejszy materiał.

Ratunek dla twierdzy

Z pomocą przyszli naukowcy z Politechniki Gdańskiej, którzy jako współautorzy kilku wcześniejszych projektów geotechnicznych szczególnie w zakresie budowy dróg na gruntach o niskiej nośności znali właściwości Leca®KERAMZYTU. Zalecono wymianę gruntu nad sklepieniami ceglanymi na lekkie kruszywo, które zmniejszy obciążenia na stare stropy.

W trakcie całości prac wzmocniono również sklepienia warstwą zaprawy cementowej, wykonano hydroizolacje i wymieniono ziemię uprawną. Realizację robót przeprowadzono w dwóch etapach. W 2006 roku wykonano wstępne prace odciążające i zabezpieczające przed wilgocią. Wówczas częściowo na powierzchni starych ceglanych sklepień wymieniono nasyp z gruntu na lekkie wypełnienie z Leca® KERAMZYTU.

Przez kolejnych 12 lat kontrolowano skuteczność tego rozwiązania. Po stwierdzeniu, że rozwiązanie okazało się skuteczne w 2018 roku uzupełniono lekkie wypełnienie na pozostałej części sklepień. Dodatkowo uzupełniono izolacje przeciwwilgociowe i wykonano nowy nasyp z ziemi obsianej trawą.

Obecnie twierdza Wisłoujście stała się jednym z chętniej odwiedzanych miejsc w Gdańsku. Dotrzeć do niej można zarówno od strony lądu jak i wody.

 

Informacje o projekcie

 

  • Obiekt: Bastion Artyleryjski Twierdzy Wisłoujście
  • Lokalizacja: Gdańsk
  • Inwestor: MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSK
  • Wykonawca: "BUDKON" SP. Z O.O.
  • Projekt geotechniczny I etap: dr hab. inż. Adam Bolt, dr inż. Grzegorz Horodecki - Politechnika Gdańska WBWiIŚ
  • Projektant II etap: AQAPROJEKT SP. Z O.O.
  • Data realizacji: 2006 i 2018 r.
  • Kruszywo: Leca KERAMZYT 8-20 R
  • Ilość: 3200 m3

 

Please register your details first

Areas of interest