ULICA, ŚWINOUJŚCIE

Ulica Świnoujście

W obiekcie zastosowano Leca® KERAMZYT do izolacji stropodachu.

 

Słaba nośność podłoża wymusiła konieczność wykonania nasypu odciążającego z lekkiego Leca® KERAMZYTU owiniętego w geotkaninę. Rozwiązanie to pozwoliło na ułożenie podbudowy i nawierzchni drogi.

 

Informacje o projekcie

 

 

Please register your details first

Areas of interest