WIKTORIAŃSKI MUR W WIELKIEJ BRYTANI

Mur wiktoriański UK

Kruszywo Leca® pomaga zachować i ustabilizować historyczny wiktoriański mur, który wybudowano ponad 100 lat temu w Manchesterze.

 

Nadmierne obciążenia

Stary, przeszło 100-letni, wiktoriański mur oporowy zlokalizowany jest przy Sparth Bottoms Road. Na długości 144 m zmienia się jego wysokość, która w najwyższym punkcie dochodzi do 5,5 m. Pomiędzy murem a budynkami szeregowymi znajduje się chodnik, a pod nim wiele instalacji, między innymi wody, kanalizacji i gazu.
Istniejąca ściana oporowa zasypana była ciężkim piaskiem i żwirem. Materiał ten deformował przebieg rur kanalizacyjnych. Dodatkowo mało skuteczne odwodnienie zwiększyło ciężar wypełnienia, powiększając parcie poziome na mur. Tak niekorzystny układ obciążeń mógł doprowadzić do wywrócenia się muru, a to zagrażałoby fundamentom sąsiednich budynków. 

Wymiana wypełnienia za murem

Prace naprawcze były zalecone przez Impact Partnership, innowacyjną spółkę joint venture łączącą Mouchel Group, Agilisys i Rochdale Metropolitan Borough Council i obejmował wymianę istniejącej zasypki na lekki keramzyt Leca® frakcji 10-20 mm. Ułożono wypełnienie z 650 m3 Leca® na całej długości muru. Granulki keramzytu mają porowatą strukturę wewnętrzną i twardą ceramiczną skorupę na wierzchu, dzięki czemu jego ciężar nasypowy wynosi zaledwie 0,3 t/m3. 

Pozytywne opinie

Jestem pod wrażeniem. z tym produktem łatwo się pracuje. Nie jest brudzący jak inne materiały budowlane. Całość prac zamknęliśmy w ciągu 16 tygodni, co byłoby mało prawdopodobne przy zastosowaniu innego materiału. Układnie i zagęszczanie tego kruszywa nie stwarzało żadnych problemów. Wypełnienie przykryliśmy podstawowym rodzajem geotkaniny. Keramzyt Leca® jest lekki, co ułatwiło pracę i pozwoliło na jednorazowe, bardziej ekologiczne i większe dostawy kruszywa. Mieszkańcy Sparth Bottoms Road nie odczuli większych utrudnień związanych z pracami, a budowla Vicotorian jest teraz bezpieczna.- powiedział Jonathan Parker z A.E. Yates Limited.

Jestem bardzo zadowolony z tego materiału ze względu na jego szybkie i łatwe układanie, szczególnie podczas pracy nad istniejącymi instalacjami wcześniej ułożonymi w gruncie.-powiedział Alan Lowe, starszy inżynier w Impact Partnership.

 

Please register your details first

Areas of interest