ZAKŁAD ENERGOUTIL, EŁK

Zakład Ełk

Kwestia oczyszczania złowonnego powietrza dotyczy dziś nie tylko oczyszczalni ścieków i biogazowni, ale także wielu zakładów przemysłowych. W tym sektorze szczególnie poszukuje się najbardziej skutecznych i opłacalnych ekonomicznie rozwiązań.

 

Skuteczne oczyszczanie powietrza w sektorze przemysłowym

Zakład EnergoUtil z Ełku za sprawą modernizacji zespołu biofiltrów w 2017 roku stał się pionierem w tym zakresie na terenie Polski.

W 2017 roku zakład poszukiwał sposobów na poprawę funkcjonowania swojego systemu oczyszczania powietrza procesowego. Rozeznanie dostępnych na rynku technologii i ich analiza w źródłach literaturowych pozwoliła na wytypowanie optymalnego rozwiązania.

“Mieszanka materiału kompostowanego i zrębków kory stosowana wcześniej jako wypełnienie biofiltra nie spełniała naszych oczekiwań. Wskutek naturalnego zbrylania i zapadania się materiału biofiltr tracił przepustowość generując duże opory przepływu. Wymuszało to częste wymiany złoża filtracyjnego. Dzięki zaletom jakie daje keramzyt Filtralite® Air uzyskaliśmy stabilną pracę naszych biofiltrów.” - mówi technolog zakładu.


Stabilny proces z wykorzystaniem keramzytu

Do biofiltrów trafiło łącznie 400 m3 Filtralite Air 10-20, co stanowi około połowę całego wypełnienia. Dodatkowo w górnej warstwie zastosowano zasyp z kory brzozowej. Złoże w biofiltrach jest zraszane wodą technologiczną 3 razy dziennie po około 20 minut. Pozwala to na utrzymanie niezbędnej wilgotności w całej objętości biofiltra. Dzięki właściwościom retencyjnym keramzytu nie zachodzi ryzyko wyschnięcia złoża. Utrzymanie odpowiedniej wilgotności jest kluczowe dla poprawnego funkcjonowania procesu biologicznego, w którym usuwane są związki siarki.

“Po zastosowaniu wypełnienia z keramzytu udało nam się zażegnać problemy eksploatacyjne, których doświadczyliśmy przy poprzednim złożu. Jednak najważniejsze jest to, że uzyskujemy stabilne parametry pracy biofiltrów i zadowalającą skuteczność.” - podkreśla technolog.


Z myślą o środowisku i przyszłości

Przeprowadzona modernizacja instalacji oczyszczania powietrza jest zarówno wyrazem dbałości o działania proekologiczne, jak i troską o skuteczną eliminację niedogodności zapachowych na terenie i w okolicach Zakładu. Obecnie planowana jest budowa kolejnego biofiltra. Zostanie on wypełniony keramzytem Filtralite® Air. Skuteczność tej technologii, potwierdza praca istniejących biofiltrów.

 

Please register your details first

Areas of interest