18/06/2021
logo
bars
https://leca.pl


Drenaż i odciążenie podłoża pod boiskiem

Drenaż i odciążenie podłoża pod płytą boiska Leca® KERAMZYTEM

Warstwa z Leca® KERAMZYTU pod płytą boiska odprowadza wodę i zabezpiecza grunt przed przemarzaniem. Ułożenie dużego materaca z Leca® KERAMZYTU w geotkaninie pod całą płytą boiska pozwala na skuteczne odprowadzenie wód opadowych, izoluje termicznie grunt przed przemarzaniem i pozwala na równomierne osiadanie całej płyty. To właśnie nierównomierne osiadanie jest przyczyną deformacji płyty boiska, gdy w podłożu mamy do czynienia z różnymi pod względem nośności gruntami.

Tłuczeń czy keramzyt?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Jeżeli badania geologiczne służące do projektowania i rzeczywiste warunki, czyli badania podłoża po zdjęciu ziemi urodzajnej wskazują, że mamy do czynienia z jednolitym, nośnym podłożem mogącym dobrze odprowadzić wody opadowe. Wówczas jakiekolwiek dodatkowe warstwy są zbyteczne, a nośne warstwy tłucznia sprawdzą się bez zastrzeżeń. Jeżeli jednak któryś z powyższych warunków budzi wątpliwości i na przykład okazuje się, że:

  • na części powierzchni projektowanego boiska jest znaczne zmniejszenie miąższości gruntu nośnego,
  • wykarczowane korzenie dużych drzew mocno naruszyły grunt rodzimy,
  • sąsiadujący staw lub jezioro może powodować zmiany poziomu wód gruntowych bezpośrednio pod konstrukcja płyt,
  • zaistniały jeszcze inne warunki świadczące o zmiennej nośności podłoża.

Wówczas zastosowanie materaca z Leca® KERAMZYTEM  może okazać się rozwiązaniem gwarantującym bezproblemowe użytkowanie boiska przez wiele lat.

rozwiązanie krok po kroku

Kliknij aby powiększyć schemat

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10