13/05/2021
logo
bars
https://leca.pl


Drenaż przy drodze w technologii drenu francuskiego

Dren francuski czyli drenaż z Leca® KERAMZYTU w przydrożnym rowie

Działki budowlane na nowych osiedlach domków jednorodzinnych sprzedają się bardzo szybko. Budowa domów na takim terenie trwa od kilku do kilkunastu lat. Administrator osiedla przystępuje do budowy dróg i kanalizacji deszczowej najczęściej wtedy, gdy większość domów jest już zbudowana. Niestety, przez tych kilka lat pierwsi mieszkańcy osiedla poruszają się po drogach gruntowych, a gdy spadnie deszcz - po kałużach i błotnistym terenie. Aby wyeliminować te niedogodności w okresie poprzedzającym budowę dróg, można zastosować tzw. dren francuski, czyli rów wypełniony Leca KERAMZYTEM budowlanym L owiniętym geowłókniną. Taki dren zbiera znaczną część wód opadowych i ją rozsącza. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest rezygnacja z typowych rowów przydrożnych, które na terenach osiedli ograniczają szerokość dróg i często są zasypywane, aby stworzyć miejsca parkingowe przed działkami.

Ekspert radzi

  • Dren francuski zbiera i magazynuje nadmiar wód opadowych. Podczas projektowania tego typu rozwiązań z myślą o deszczach nawałnicowych należy rozpatrzyć możliwość dalszego odprowadzenia nadmiaru zbieranych wód.
  • Wskazane jest dalsze odprowadzenie wód z drenu do systemu melioracyjnego, klasycznej kanalizacji wód deszczowych, zbiorników rozsączających, zbiorników wodnych itp.

Rozwiązanie krok po kroku

Kliknij aby powiększyć schemat

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10