05/08/2020
logo
bars
https://leca.pl


Filtr wody w hodowli ryb

Filtr z Leca® KERAMZYTU oczyszczający wodę w hodowli ryb

Jednym z najistotniejszych elementów w hodowli ryb jest zachowanie odpowiedniej jakości wody. Szybki rozwój technologiczny, skażenie środowiska znacznie ogranicza jej zasoby lub eliminuje jej przydatność dla celów hodowlanych. Jak można sobie z tym problemem poradzić? 

Recyrkulacja wody

Zastosowanie recyrkulacji wody w gospodarstwie rybackim znacznie ogranicza zapotrzebowanie na wodę zasilającą obiekt. Jako wypełnienie filtra biologicznego można stosować Leca KERAMZYT. Kruszywo to należy wstępnie we właściwy sposób przygotować tak, aby jego ciężar był nieco większy niż ciężar wody tzn. aby kruszywo przestało się unosić na powierzchni i zaczęło tonąć.

Obecnie z Leca KERAMZYTU możliwe jest przygotowanie keramzytowego zatapialnego złoża filtracyjnego o ciężarze od. 1050 kg/m3 do 1200 kg/m3

Wykonanie

Do przygotowania złoża niezbędna jest odpowiednia aparatura. Aparatury użycza WYLĘGARNIA RYB DĄBIE tel. 59 822 80 98.

Rozwiązanie krok po kroku

Kliknij aby powiększyć schemat

logo
bars
Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
www.leca.pl e-mail: leca@leca.pl tel.: 58 772 24 10