Drenaż i odciążenie podłoża pod boiskiem

Drenaż i odciążenie podłoża pod płytą boiska Leca® KERAMZYTEM

 

Warstwa z Leca® KERAMZYTU pod płytą boiska odprowadza wodę i zabezpiecza grunt przed przemarzaniem. Ułożenie dużego materaca z Leca® KERAMZYTU w geotkaninie pod całą płytą boiska pozwala na skuteczne odprowadzenie wód opadowych, izoluje termicznie grunt przed przemarzaniem i pozwala na równomierne osiadanie całej płyty. To właśnie nierównomierne osiadanie jest przyczyną deformacji płyty boiska, gdy w podłożu mamy do czynienia z różnymi pod względem nośności gruntami.

TŁUCZEŃ CZY KERAMZYT?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Jeżeli badania geologiczne służące do projektowania i rzeczywiste warunki, czyli badania podłoża po zdjęciu ziemi urodzajnej wskazują, że mamy do czynienia z jednolitym, nośnym podłożem mogącym dobrze odprowadzić wody opadowe. Wówczas jakiekolwiek dodatkowe warstwy są zbyteczne, a nośne warstwy tłucznia sprawdzą się bez zastrzeżeń. Jeżeli jednak któryś z powyższych warunków budzi wątpliwości i na przykład okazuje się, że:

  • na części powierzchni projektowanego boiska jest znaczne zmniejszenie miąższości gruntu nośnego,
  • wykarczowane korzenie dużych drzew mocno naruszyły grunt rodzimy,
  • sąsiadujący staw lub jezioro może powodować zmiany poziomu wód gruntowych bezpośrednio pod konstrukcja płyt,
  • zaistniały jeszcze inne warunki świadczące o zmiennej nośności podłoża.

Wówczas zastosowanie materaca z Leca® KERAMZYTEM  może okazać się rozwiązaniem gwarantującym bezproblemowe użytkowanie boiska przez wiele lat.

Please register your details first

Areas of interest