Droga na słabym gruncie

Droga na wypełnieniu z Leca® KERAMZYTU budowana na gruntach o niskiej nośności

 

Budowa nowej i remont starej drogi to codzienny widok dla osób podróżujących po całym kraju. Nie zawsze droga przebiega po dobrych i nośnych gruntach. Często się zdarza, że niektóre jej odcinki wypadają na gruntach o bardzo małej nośności (np. torfach czy wysypiskach śmieci). Wówczas najczęstszym rozwiązaniem jest wymiana gruntu lub posadowienie jej na palach. Przy dużych grubościach gruntów o słabej nośności rozwiązania te mogą okazać się bardzo kosztowne. Wówczas sprawdza się częściowa wymiana gruntu ciężkiego i o małej nośności na lekkie i nośne wypełnienie z Leca KERAMZYTU geotechnicznego 8/10-20 R owiniętego w geotekstylia.

EKSPERT RADZI

  • Keramzyt owinięty w geotekstylia staje się stabilną podstawą do budowy drogi.
  • Dobór geotekstyliów zależy od szerokości drogi, obciążeń i gruntu, na jakim wypełnienie będzie wykonywane.
  • Przy układaniu geotekstyliów należy wykonywać odpowiednie zakłady kolejnych pasów, a poszczególne pasy materiału łączyć ze sobą metalowymi łącznikami.
  • W doborze wszystkich wymienionych elementów pomagają doradcy Leca KERAMZYT ds. geotechniki.

Please register your details first

Areas of interest